Projektni tim - Evropska omladinska kartica

Preuzmi svoju EYCA karticu

Zgrabi priliku! Apliciraj za NLB & EYCA Frendi debitnu karticu i uživaj u još više povoljnosti.

Gore navedeni podaci se obrađuju i koriste u svrhu izdavanja EYCA kartice, a sve u skladu sa Politikom zaštite podataka ličnosti NVO "Centar za omladinsku edukaciju". Politika zaštite podataka ličnosti.

Uz to, ovom prijavom kao korisnik EYCA kartice, daješ saglasnost da NVO "Centar za omladinsku edukaciju" koristi navedene lične podatke i kako bi te informisao o novostima i promotivnim akcijama EYCA kartice, kao i u svrhu uspostavljanja i održavanja komunikacije sa tobom (koristimo SendinBlue platformu), u cilju unaprijeđenja usluge koju nudimo.

Važno: Ako si maloljetan/a, neophodno je da nam dostaviš potpisanu saglasnost roditelja za prikupljanje i obradu tvojih ličnih podataka, i to u roku od 5 radnih dana, poštom ili lično na adresu: Trg Nikole Kovačevića br. 13, 81 000 Podgorica.

Da li si siguran da ne želiš naručiti i NLB & EYCA Frendi debitnu karticu?

Nisam

Jesam

Tvoja digitalna EYCA kartica je spremna za korišćenje!

Preuzmi EYCA App na PlayStore ili AppStore prodavnici i besplatno se registruj, koristeći tvoj EYCA serijski broj :


Ukoliko želiš preuzeti i svoju fizičku EYCA karticu, neophodno je da posjetiš naše najbliže distributivno mjesto, a spisak se nalazi na linku.

Projektni tim

Projekat Evropske omladinske kartice (EYCA) u Crnoj Gori od 2018. godine realizuje NVO Centar za omladinsku edukaciju uz podršku i pokroviteljstvo Ministarstva sporta i mladih, u ime Vlade Crne Crne Gore.

teams
teamInfo1
Ministarstvo sporta i mladih

Kada je omladinska politika u pitanju, pored navedenog, Ministarstvo sporta i mladih finansiralo je rekonstrukciju, opremanje i otvaranje prostorija Omladinskih klubova širom Crne Gore. Putem konkursa za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama kontinuirano se obezbjeđuje podrška projektima omladinskih organizacija koje djeluju na teritoriji naše države, naročito u oblasti promocije preduzetništva mladih i razvoja mobilnosti i kulture njihovog učešća u procesu donošenja odluka.

U saradnji sa Misijom OEBS-a u Crnoj Gori, Ministarstvo sporta i mladih kontinuirano će organizovati obuke za jačanje kapaciteta lokalnih službenika koji se bave mladima i sprovode omladinsku politiku. OEBS je naročito bitan partner i u realizaciji projekta Evropska omladinska kartica u Crnoj Gori, ali i podrška Lokalnoj kancelariji Regionalne kancelarije za saradnju mladih – RYCO.

Putem lokalnog akcionog plana za mlade, posebne napore ulažemo da unaprijedimo komunikaciju i saradnju sa opštinama u oblasti politika za mlade, a zahvaljujući novim rješenjima Zakona o mladima usvajanje lokalnih akcionih planova za mlade predstavlja obavezu jedinica lokalne samouprave, a sve sa ciljem unapređenja implementacije omladinske politike na lokalnom nivou.

Centar za omladinsku edukaciju

NVO “Centar za omladinsku edukaciju” je nevladina, neprofitna i nepolitička omladinska organizacija, osnovana u Podgorici 2009. godine, sa ciljem da podrži, afirmiše i podstakne mlade ljude na jačanje aktivizma, volonterizma, mobilnosti i neformalne edukacije.

Nastojimo da svojim idejama i projektima doprinesemo kreiranju boljih uslova za odrastanje, sazrijevanje, život i rad mladih osoba u našoj sredini. Kao vrijednosti koje njegujemo, možemo navesti timski rad, toleranciju, transparentnost, želju za umrežavanjem i inovativnošću u radu, kao i spremnost i otvorenost za nova iskustva i znanja.

Zadovoljstvo nam je što u saradnji sa Ministarstvom sporta i mladih radimo na veoma važnom programu kao što je Evropska omladinska kartica (EYCA), koji ima svoju društveno odgovornu i socijalnu komponentu, a prije svega je usmjeren na kontinuirano poboljšanje života mladih ljudi u Crnoj Gori.

teamInfo2
team4

Dragoslav Šćekić

Potpredsjednik Vlade za demografiju i mlade i ministar sporta i mladih

Ponosni smo na saradnju sa NVO Centar za omladinsku edukaciju, sa kojim od 2018. godine uspješno sprovodimo projekat Evropske omladinske kartice (EYCA) u Crnoj Gori. Ovaj program jasno daje do znanja našoj omladini da u nama imaju pouzdanog partnera, koji pred sobom ima konkretan zadatak da prepozna i olakša potrebe mladim ljudima. Činjenica, koja me naročito raduje, jeste da je do sada preko 60.000 mladih u Crnoj Gori postalo korisnik EYCA kartice, što je jasan pokazatelj njenog značaja, kao i truda i rada koji je stajao iza ovakvog projekta.

team1

Jugoslav Radović

NVO Centar za omladinsku edukaciju

Još od oktobra, 2018. godine vrijedno planiramo i realizujemo različite aktivnosti koje za cilj imaju kreiranje kvalitentijeg životnog ambijenta za mlade u Crnoj Gori. Snažna partnerstva i umrežavanje sa državnim institucijama, akademskom i naučnom zajednicom, biznis i civilnim sektorom, lokalnim samoupravama, domaćim i međunarodnim organizacijama omogućila su kreiranje velikog broja benefita i povoljnosti, koji su Evropsku omladinsku karticu (EYCA) pozicionirali kao najkorišćeniji i najpopularniji omladinski program u Crnoj Gori.

Prijava za volonterski klub - EYCA

Gore navedeni podaci se obrađuju i koriste u svrhu izdavanja EYCA kartice, a sve u skladu sa Politikom zaštite podataka ličnosti NVO "Centar za omladinsku edukaciju". Politika zaštite podataka ličnosti.

Uz to, ovom prijavom kao korisnik EYCA kartice, daješ saglasnost da NVO "Centar za omladinsku edukaciju" koristi navedene lične podatke i kako bi te informisao o novostima i promotivnim akcijama EYCA kartice, kao i u svrhu uspostavljanja i održavanja komunikacije sa tobom, u cilju unaprijeđenja usluge koju nudimo.

Važno: Ako si maloljetan/a, neophodno je da nam dostaviš potpisanu saglasnost roditelja za prikupljanje i obradu tvojih ličnih podataka, i to u roku od 5 radnih dana, poštom ili lično na adresu: Trg Nikole Kovačevića br. 13, 81 000 Podgorica.