Realizovane dvodnevne radionice na temu "Preduzetništvo i lični razvoj" - Eyca

Naruči svoju EYCA karticu

Gore navedeni podaci se obrađuju i koriste u svrhu izdavanja EYCA kartice, a sve u skladu sa Politikom zaštite podataka ličnosti NVO "Centar za omladinsku edukaciju". Politika zaštite podataka ličnosti.

Uz to, ovom prijavom kao korisnik EYCA kartice, daješ saglasnost da NVO "Centar za omladinsku edukaciju" koristi navedene lične podatke i kako bi te informisao o novostima i promotivnim akcijama EYCA kartice, kao i u svrhu uspostavljanja i održavanja komunikacije sa tobom, u cilju unaprijeđenja usluge koju nudimo.

Važno: Ako si maloljetan/a, neophodno je da nam dostaviš potpisanu saglasnost roditelja za prikupljanje i obradu tvojih ličnih podataka, i to u roku od 5 radnih dana, poštom ili lično na adresu: Trg Nikole Kovačevića br. 13, 81 000 Podgorica.

Tvoja prijava je prihvaćena! Svakog radnog dana, EYCA karticu možeš preuzeti na adresama:

Realizovane dvodnevne radionice na temu "Preduzetništvo i lični razvoj"

07.07.2021

Dvodnevna radionica na temu „Preduzetništvo i lični razvoj” organizovana je 5 i 6. jula u Pljevljima, u prostorijama Centra za kulturu, a okupila je 15 mladih ljudi.


Uroš Bulatović, osnivač Unije mladih preduzetnika Crne Gore i Igor Goranović, direktor G Consulting doo su sa učesnicima razgovarali na više tema koje su se ticale omladinskog preduzetništva, pojmu biznisa, savremenoj organizaciji, potrebe za ličnim razvojem i karijernim usavršavanjem. Poseban segment rada posvećen je finansijskoj edukaciji i poslovnom bontonu.


Predavači su u toku dva dana predstavili učesnicima primjere iz svoje prakse i saradnje sa domaćim i inostranim klijentima, ali i pružili odgovore na mnogobrojna pitanja. Partner na događaju je bio lokalni Sekretarijat za društvene djelatnosti opštine Pljevlja.


Radionice su realizovane u sklopu projekta "Osnaživanje mladih za savremeno poslovanje", koji se implementira u partnerstvu NVO Centar za omladinsku edukaciju i NVO CAZAS, a sredstva za njegovu realizaciju su obezbijeđena kroz Javni konkurs Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta za 2020. godinu pod nazivom "Znanje kroz cjeloživotno obrazovanje".