Realizovane 3 edukativne radionice sa mladima u Ulcinju - Eyca

Naruči svoju EYCA karticu

Gore navedeni podaci se obrađuju i koriste u svrhu izdavanja EYCA kartice, a sve u skladu sa Politikom zaštite podataka ličnosti NVO "Centar za omladinsku edukaciju". Politika zaštite podataka ličnosti.

Uz to, ovom prijavom kao korisnik EYCA kartice, daješ saglasnost da NVO "Centar za omladinsku edukaciju" koristi navedene lične podatke i kako bi te informisao o novostima i promotivnim akcijama EYCA kartice, kao i u svrhu uspostavljanja i održavanja komunikacije sa tobom, u cilju unaprijeđenja usluge koju nudimo.

Važno: Ako si maloljetan/a, neophodno je da nam dostaviš potpisanu saglasnost roditelja za prikupljanje i obradu tvojih ličnih podataka, i to u roku od 5 radnih dana, poštom ili lično na adresu: Trg Nikole Kovačevića br. 13, 81 000 Podgorica.

Tvoja prijava je prihvaćena! Svakog radnog dana, EYCA karticu možeš preuzeti na adresama:

Realizovane 3 edukativne radionice sa mladima u Ulcinju

28.06.2021

Prvog dana radionica mladi su imali priliku da se upoznaju sa pojmom participacije, i postojećim mehanizmima učešća mladih. Kroz interaktivne aktivnosti, omladinska aktivistkinja Jelena Fuštić je govorila o važnosti učešća mladih na lokalnom nivou, informisala mlade o modelima učešća koji su im na raspolagnju na nacionalnom i lokalnom nivou. Na ovaj način, mladi su se upoznali sa procesima konsultovanja javnosti pri donošenju zakonskih i strateških dokumenata, sa tim koje su obaveze Vlade i lokalnih samouprava u ovim procesima, ali i sa pravima građana, na koji način se mladi mogu uključiti u proces, gdje mogu naći relevantne informacije i slično.


Drugog dana radionica Miloš Marković je predstavio rad Mreže za mlade Crne Gore, koja je novi krovni savez omladinskih organizacija i organizacija koje rade sa i za mlade. Takođe, sa učesnicima radionice razgovarao o ključnim načelima omladinske politike, te predstavio sadržaj Zakona o mladima, sa posebnim akcentom na volonterizam. Volonterizam i učešće mladih u procesima donošenja odluka putem osmišljavanja i sprovođenja građanskih inicijativa i akcija, je jedna od ključnih tema radionice, te su predstavljene nekolike metode za aktivnije učešće mladih u društvu.


Trećeg dana radionica učenici su imali priliku da naprave paralelu između formalnog i neformalnog obrazovanja, kao i da nauče nešto više o razmjenama i načinima na koji se mladi mogu uključiti u ove aktivnosti. Kroz interaktivne aktivnosti koje je vodila Jelena Fuštić, riječi je bilo o predrasudama i stereotipima i o tome kako razmjene mogu uticati na razvoj interkulturalizma u našem društvu.


Radionice su se realizovale u periodu od 22-24. juna u JU SMŠ "Bratstvo - jedinstvo" u Ulcinju uz prusustvo više od 100 mladih, a nakon završetka radionica svim učesnicima je dodjeljena lokalna EYCA kartica, predstavljen društveno odgovorni program, kao i sve benefite koje nam omogućava.