Realizovan okrugli sto u Pljevljima - Eyca

Naruči svoju EYCA karticu

Gore navedeni podaci se obrađuju i koriste u svrhu izdavanja EYCA kartice, a sve u skladu sa Politikom zaštite podataka ličnosti NVO "Centar za omladinsku edukaciju". Politika zaštite podataka ličnosti.

Uz to, ovom prijavom kao korisnik EYCA kartice, daješ saglasnost da NVO "Centar za omladinsku edukaciju" koristi navedene lične podatke i kako bi te informisao o novostima i promotivnim akcijama EYCA kartice, kao i u svrhu uspostavljanja i održavanja komunikacije sa tobom, u cilju unaprijeđenja usluge koju nudimo.

Važno: Ako si maloljetan/a, neophodno je da nam dostaviš potpisanu saglasnost roditelja za prikupljanje i obradu tvojih ličnih podataka, i to u roku od 5 radnih dana, poštom ili lično na adresu: Trg Nikole Kovačevića br. 13, 81 000 Podgorica.

Tvoja prijava je prihvaćena! Svakog radnog dana, EYCA karticu možeš preuzeti na adresama:

Realizovan okrugli sto u Pljevljima

14.06.2021

Okrugli sto “Udruženim snagama do kreiranja ključnih kompetencija mladih” se realizovao u Pljevljima, a cilj je bio mapirati potrebe mladih i dodatne konsultacije sa zainteresovanim stejkholderima.


U toku okruglog stola vodio se kvalitetni dijalog sa predstavnicima institucija, lokalnom samoupravom, kao i sa uspješnim muškarcima i ženama iz biznisa, koji treba da doprinesu boljem razumijevanju značaja unaprijeđenja znanja, vještina i kompetencija mladih za zapošljivost, kao i mobilnosti na tržištu rada i konkurentnosti.


Svim učesnicima su predstavljeni rezultati ispitivanja na temu ključnih kompetencija za zapošljavanje i konkurentost na tržištu mladih u Crnoj Gori.
Okrugli sto se realizovao u okviru projekta “Osnaživanje mladih za savremeno poslovanje”, koji su realizovali NVO “Centar za omladinsku edukaciju” i NVO “CAZAS”, a sredstva za njegovu realizaciju su obezbijeđena kroz Javni konkurs Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta za 2020. godinu pod nazivom “Znanje kroz cjeloživotno obrazovanje”.


Okruglom stolu je prisustvovalo 15 učesnika, a razgovarali smo sa mladima i biznis okruženjem o bitnim stvarima kao što je unaprijeđenje poslovnih kompetencija.