Predstavljena publikacija na projektu "Osnaživanje mladih za savremeno poslovanje" - Eyca

Naruči svoju EYCA karticu

Gore navedeni podaci se obrađuju i koriste u svrhu izdavanja EYCA kartice, a sve u skladu sa Politikom zaštite podataka ličnosti NVO "Centar za omladinsku edukaciju". Politika zaštite podataka ličnosti.

Uz to, ovom prijavom kao korisnik EYCA kartice, daješ saglasnost da NVO "Centar za omladinsku edukaciju" koristi navedene lične podatke i kako bi te informisao o novostima i promotivnim akcijama EYCA kartice, kao i u svrhu uspostavljanja i održavanja komunikacije sa tobom, u cilju unaprijeđenja usluge koju nudimo.

Važno: Ako si maloljetan/a, neophodno je da nam dostaviš potpisanu saglasnost roditelja za prikupljanje i obradu tvojih ličnih podataka, i to u roku od 5 radnih dana, poštom ili lično na adresu: Trg Nikole Kovačevića br. 13, 81 000 Podgorica.

Tvoja prijava je prihvaćena! Svakog radnog dana, EYCA karticu možeš preuzeti na adresama:

Predstavljena publikacija na projektu "Osnaživanje mladih za savremeno poslovanje"

12.09.2021

Projektni timovi NVO "Centar za omladinsku edukaciju" i NVO "CAZAS" kreirali su i odštampali publikaciju, u kojoj su predstavljene projektne aktivnosti i rezultati istraživanja.


Program „Osnaživanje mladih za savremeno poslovanje“ imao je za cilj unaprjeđenje znanja, vještina i kompetencija mladih za zapošljivost, mobilnost na tržištu rada i konkurentnost, a aktivnosti su realizovane u Kotoru, Tivtu, Podgorici i Pljevljima u periodu novembar 2020. – avgust 2021. godine.
 
Kao specifični ciljevi projekta, definisani su:


- Uspostavljanje efikasnog partnerskog odgovora na unaprjeđenja znanja i kompetencija mladih
- Edukacija i osnaživanje vještina i kompetencija mladih u oblastima digitalne pismenosti, informacionih tehnologija, poslovne komunikacije, preduzetništva, mobilnosti i ličnog razvoja.
 
Projekat je bio usmjeren na ciljnu grupu uzrasta od 15 do 30 godina sa fokusom na srednjoškolce i visokoškolce bez usavršenih vještina potrebnih za savremeno poslovanje.
 
Realizacija projektne ideje doprinjela je podizanju svijesti mladih, institucija i generalno javnosti o značaju unaprjeđenja znanja, vještina i komptenecija za veći stepen zapošljavanja naše ciljne grupe.


Publikacija je dostupna na Dropbox linku, ali i u prostorijama kancelarije NVO "Centar za omladinsku edukaciju" u tiražu od 200 komada, a veći dio distribuiran je ka partnerima na projektu, koji su u saradnji sa realizatorima projekta učestvovali u realizaciji okruglih stolova i radionica.