Otvoren e-centar za promociju dostupnih elektronskih usluga - EYCA

Naruči svoju EYCA karticu

Gore navedeni podaci se obrađuju i koriste u svrhu izdavanja EYCA kartice, a sve u skladu sa Politikom zaštite podataka ličnosti NVO "Centar za omladinsku edukaciju". Politika zaštite podataka ličnosti.

Uz to, ovom prijavom kao korisnik EYCA kartice, daješ saglasnost da NVO "Centar za omladinsku edukaciju" koristi navedene lične podatke i kako bi te informisao o novostima i promotivnim akcijama EYCA kartice, kao i u svrhu uspostavljanja i održavanja komunikacije sa tobom, u cilju unaprijeđenja usluge koju nudimo.

Važno: Ako si maloljetan/a, neophodno je da nam dostaviš potpisanu saglasnost roditelja za prikupljanje i obradu tvojih ličnih podataka, i to u roku od 5 radnih dana, poštom ili lično na adresu: Trg Nikole Kovačevića br. 13, 81 000 Podgorica.

Tvoja prijava je prihvaćena! Svakog radnog dana, EYCA karticu možeš preuzeti na adresama:

Na linku možeš pronaći sva mjesta gdje možeš preuzeti EYCA karticu.

Otvoren e-centar za promociju dostupnih elektronskih usluga

31.05.2021

U okviru ICEDA projekta, 28.05.2021. godine u Podgorici je otvoren e-centar ''E- services4me'' za promociju trenutno dostupnih e-usluga.


Nalazi se u okviru coworking prostora Nest (Cetinjski put bb), a otvoren je svakog radnog dana u periodu 09-17h.


Kroz e-centar mladim ljudima će biti pojednostavljen pristup elektronskim uslugama, sa akcentom na e-usluge koje se tiču preduzetništva. Građani će imati priliku da u e-centru diskutuju o mogućnostima e-usluga, kao i predlozima za njihovo unapređenje.


Za sve dodatne informacije o akitvnostima e-centra, kao i potrebnim uslugama, na raspolaganju je mejl: eservicesforme@gmail.com


Projekat “E-services4Me” se realizuje u saradnji NVO “Centar za omladinsku edukaciju” i NVO “Gnijezdo”, u cilju jačanja uloge OCD-a i medija, kako bi se na dugi rok obezbijedila vidljivost pitanja sa Digitalnom agendom u Crnoj Gori. Predloženi projekat ima dva glavna kratkoročna cilja: Povećati ulogu OCD u pružanju podrške lokalnim javnim institucijama da bolje iskoriste potencijal ICT-a i poboljšaju kvalitet i količinu svojih e-usluga građanima, sa posebnim fokusom na mlade, kao i povećanje upotrebe i potražnje za kvalitetnim e-uslugama od strane građana kroz kampanju za podizanje svijesti koju sprovode OCD.


Foto: Privatna arhiva