Opština Ulcinj novi partner EYCA programa - Eyca

Naruči svoju EYCA karticu

Gore navedeni podaci se obrađuju i koriste u svrhu izdavanja EYCA kartice, a sve u skladu sa Politikom zaštite podataka ličnosti NVO "Centar za omladinsku edukaciju". Politika zaštite podataka ličnosti.

Uz to, ovom prijavom kao korisnik EYCA kartice, daješ saglasnost da NVO "Centar za omladinsku edukaciju" koristi navedene lične podatke i kako bi te informisao o novostima i promotivnim akcijama EYCA kartice, kao i u svrhu uspostavljanja i održavanja komunikacije sa tobom, u cilju unaprijeđenja usluge koju nudimo.

Važno: Ako si maloljetan/a, neophodno je da nam dostaviš potpisanu saglasnost roditelja za prikupljanje i obradu tvojih ličnih podataka, i to u roku od 5 radnih dana, poštom ili lično na adresu: Trg Nikole Kovačevića br. 13, 81 000 Podgorica.

Tvoja prijava je prihvaćena! Svakog radnog dana, EYCA karticu možeš preuzeti na adresama:

Opština Ulcinj novi partner EYCA programa

24.05.2021

Zadovoljstvo nam je što u kontinuitetu kreiramo saradnje sa lokalnim samoupravama njegujući inkluzivni pristup ovog društveno odgovornog programa u našoj zemlji. Činjenica da je Ulcinj šesta opština koja je prepoznala značaj ovog projekta, daje nam podstrek da još više i snažnije razvijamo nove benefite za mlade ljude na lokalnom nivou.


Pored dostupne EYCA kartice, mladima će biti organizovane i edukativne radionice na različite teme, a sve u cilju pospješivanja dalje mobilnosti, neformalne edukacije i umrežavanja sa vršnjacima na regionalnom, nacionalnom i evropskom nivou.


Zahvaljujemo se predsjedniku opštine, gdinu Daboviću i sekretarki Suljić na otvorenom pristupu, razumijevanju i prepoznavanju potrebe mladih da u svom gradu mogu preuzeti EYCA karticu.  Najava uključivanja lokalnih kompanija u dijelu novih popusta biće od velike važnosti za nastavak dalje afirmacije ovog programa.


Evropska omladinska kartica (EYCA) koja omogućava preko 200 popusta u Crnoj Gori i preko 70.000 popusta u Evropi biće dostupna za preuzimanje u periodu 12-14h svakog radnog dana u prostorijama Sekretarijata za upravu i društvene djelatnosti u zgradi opštine Ulcinj.


Projekat Evropske omladinske kartice (EYCA) u Crnoj Gori realizuju NVO Centar za omladinsku edukaciju i Uprava za sport i mlade.