Najava: Studentski parlament dodjeljuje 6.000 eura za stipendije Studentska solidarnost - EYCA

Naruči svoju EYCA karticu

Gore navedeni podaci se obrađuju i koriste u svrhu izdavanja EYCA kartice, a sve u skladu sa Politikom zaštite podataka ličnosti NVO "Centar za omladinsku edukaciju". Politika zaštite podataka ličnosti.

Uz to, ovom prijavom kao korisnik EYCA kartice, daješ saglasnost da NVO "Centar za omladinsku edukaciju" koristi navedene lične podatke i kako bi te informisao o novostima i promotivnim akcijama EYCA kartice, kao i u svrhu uspostavljanja i održavanja komunikacije sa tobom (koristimo SendinBlue platformu), u cilju unaprijeđenja usluge koju nudimo.

Važno: Ako si maloljetan/a, neophodno je da nam dostaviš potpisanu saglasnost roditelja za prikupljanje i obradu tvojih ličnih podataka, i to u roku od 5 radnih dana, poštom ili lično na adresu: Trg Nikole Kovačevića br. 13, 81 000 Podgorica.

Tvoja prijava je prihvaćena! Svakog radnog dana, EYCA karticu možeš preuzeti na adresama:

Na linku možeš pronaći sva mjesta gdje možeš preuzeti EYCA karticu.

Najava: Studentski parlament dodjeljuje 6.000 eura za stipendije Studentska solidarnost

23.01.2023

Studentski parlament Univerziteta Crne Gore (SPUCG) po treći put dodjeljuje stipendije „Studentske solidarnosti” čiji je fond 6.000€, za 15 studenata Univerziteta Crne Gore.


Sam projekat pod nazivom „Studentska solidarnost” realizuje se sa osnovnim ciljem i željom da pomogne studentima koji se nalaze u nepovoljnom socijalnom položaju, a koji su tokom studija postigli zavidne rezultate i koji ujedno iskazuju visok stepen učešća u studentskom, humanitarnom, građanskom i sportskom aktivizmu. Praksa koja je uvedena opravdala je da projekat „Studentska solidarnost“ postaje tradicionalna aktivnost, kroz koju solidarnost, podrška i kolektivna odgovornost treba da budu od ključnog značaja kada je u pitanju studentska populacija.


Projekat koji podrazumijeva dodjelu 15 stipendija studentske solidarnosti, nastavljen je i u ovoj godini. Dosadašnji iznos od 300 eura koji se dodjeljivao studentu dobitniku stipendije, uvećan je na 400 eura shodno odluci Skupštine Studentskog parlamenta UCG, što je adekvatan odgovor povećanju troškova života i svih obaveza koje imaju studenti tokom studiranja. Studentski parlament Univerziteta Crne Gore je u prethodnoj godini organizovao i sproveo niz sličnih aktivnosti, a u 2023. godini kao jedan od značajnijih ciljeva je pokazivanje solidarnosti, humanosti i zajedništva kroz različite projekte i aktivnosti.


Pravo prijave na Konkurs za dodjelu stipendije ima student Univerziteta Crne Gore koji ispunjava sljedeće uslove:


- da je student Univerziteta Crne Gore;
- da on i/ili član njegove porodice ostvaruje/u pravo na socijalno primanje kod Centra za socijalni rad;
- da doprinosi studentskom/građanskom aktivizmu, sportu ili kulturi kroz rad u studentskim organizacijama, nevladinom sektoru ili učešćem u takmičenjima i manifestacijama iz oblasti kulture i sporta.


Uz prijavu za dodjelu stipendije, kandidati obavezno dostavljaju:


- potvrdu o studiranju
- potvrdu Centra za socijalni rad iz opštine prebivališta
- potvrdu o doprinosu studentskom/građanskom aktivizmu (od studentske organizacije ili NVO sektora)
- dokaz o rezultatu ostvarenom na sportskom takmičenju


Po ovom konkursu se dodjeljuje 15 stipendija, i to:


- šest (6) stipendija za studente sa organizacionih jedinica iz oblasti društvenih nauka;
- šest (6) stipendija za studente sa organizacionih jedinica iz prirodnih nauka
- tri (3) stipendije za studente sa organizacionih jedinica iz oblasti umjetnosti (Fakultet dramskih umjetnosti, Muzička akademija i Fakultet likovnih umjetnosti).


Stipendija iznosi 400,00 EUR i isplaćuje se u dvije rate po 200.00 EUR po semestru, prenosom sredstava na žiro račun dobitnika stipendije. Dodijeljena sredstva iz stava 1 ovog člana su bespovratna.


Uslovi, kriterijumi i postupak za dodjelu stipendije su propisani Pravilnikom o kriterijumima, načinu, uslovima i visini stipendija studentima Univerziteta Crne Gore u okviru projekta „Studentska solidarnost“, br. 251 od 17.11.2020. godine (uz izmjene izvršene Odlukom Skupštine Studentskog parlamenta UCG br. 01 – 708/1 od 16.01.2023. godine).


Prijave na Konkurs se podnose radnim danima u periodu od 10 do 13h zaključno sa 2. februarom 2023. godine u 13h.


Prijave se predaju neposredno kancelariji SPUCG u zgradi Rektorata Univerziteta Crne Gore, poštom ili mailom skeniranu (pdf format) dokumentaciju na adresu: [email protected]
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.


Više informacija kao i prečišćeni tekst Pravilnika o kriterijumima, načinu, uslovima i visini stipendija studentima Univerziteta Crne Gore u okviru projekta „Studentska solidarnost“ zainteresovani studenti mogu pronaći na sajtu: www.spucg.ac.me.