Nagradni konkurs za najbolju startap ideju studenata Univerziteta Crne Gore - Eyca

Naruči svoju EYCA karticu

Gore navedeni podaci se obrađuju i koriste u svrhu izdavanja EYCA kartice, a sve u skladu sa Politikom zaštite podataka ličnosti NVO "Centar za omladinsku edukaciju". Politika zaštite podataka ličnosti.

Uz to, ovom prijavom kao korisnik EYCA kartice, daješ saglasnost da NVO "Centar za omladinsku edukaciju" koristi navedene lične podatke i kako bi te informisao o novostima i promotivnim akcijama EYCA kartice, kao i u svrhu uspostavljanja i održavanja komunikacije sa tobom, u cilju unaprijeđenja usluge koju nudimo.

Važno: Ako si maloljetan/a, neophodno je da nam dostaviš potpisanu saglasnost roditelja za prikupljanje i obradu tvojih ličnih podataka, i to u roku od 5 radnih dana, poštom ili lično na adresu: Trg Nikole Kovačevića br. 13, 81 000 Podgorica.

Tvoja prijava je prihvaćena! Svakog radnog dana, EYCA karticu možeš preuzeti na adresama:

Nagradni konkurs za najbolju startap ideju studenata Univerziteta Crne Gore

30.08.2021

Karijerni centar Univerziteta Crne Gore raspisuje Nagradni konkurs za najbolju startap ideju studenata Univerziteta Crne Gore, sa nagradnim fondom od 5.500 eura za tri najbolje startap ideje.


Nagradni fond obezbijedili su Univerzitet Crne Gore, Crnogorski elektrodistributivni sistem – CEDIS i Privredna komora Crne Gore.
Karijerni centar UCG omogućio je, u partnerstvu sa Ambasadorm Francuske i Francuskim institutom u Crnoj Gori, da još tri studenta, učesnika konkursa, po odabiru komisije, pošalje u trodnevnu posjetu najvećem svjetskom startap kampusu Station F, u Parizu. Cilj ovog trodnevnog putovanja, čiji će troškovi biti u potpunosti pokriveni, jeste da studenti dobiju mogućnost da predstave svoj preduzetnički projekat i dobiju savjete za pokretanje svog biznisa.


Pravo prijave imaju svi studenti Univerziteta Crne Gore, koji se mogu prijaviti pojedinačno ili u timu, sa maksimum tri člana. Individualni aplikanti mogu imati najviše dvije prijave. Jedan tim može prijaviti najviše tri startap ideje. Rok za prijavu startap ideja je 5. septembar 2021.


Prijavni formular sa razvijenom startap idejom dostavlja se u štampanoj formi, nepotpisan, sa šifrom (maksimum pet karaktera – sastavljena od slovnih i brojčanih karaktera), u zapečaćenoj/zatvorenoj koverti, čime se obezbjeđuje anonimnost autora. Kandidat dostavlja još jednu zapečaćenu kovertu na kojoj je naznačena šifra rada, a u kojoj su sljedeći podaci o autoru: ime i prezime, potvrda o studiranju, kontakt telefon i e-mail adresa. Zapečaćene koverte sa radom i podacima o autoru se dostavljaju na adresu Univerziteta Crne Gore – ulica Cetinjska br. 2, 81 000 Podgorica, sa naznakom “Prijava za nagradni konkurs za najbolju startap ideju studenata”.


Odluku o dodjeli nagrada za najbolju startap ideju donosi komisija koju čine predstavnici Univerziteta Crne Gore i partnera konkursa.


Prijavni formular dostupan je na zvaničnom sajtu Univerziteta Crne Gore, na stranici Karijernog centra. Za sva dodatna pitanja, studenti mogu kontaktirati Karijerni centar na e-mail adresu karijernicentar@ucg.ac.me.