Mladi od danas mogu preuzeti EYCA kartice u Nikšiću - EYCA

Naruči svoju EYCA karticu

Gore navedeni podaci se obrađuju i koriste u svrhu izdavanja EYCA kartice, a sve u skladu sa Politikom zaštite podataka ličnosti NVO "Centar za omladinsku edukaciju". Politika zaštite podataka ličnosti.

Uz to, ovom prijavom kao korisnik EYCA kartice, daješ saglasnost da NVO "Centar za omladinsku edukaciju" koristi navedene lične podatke i kako bi te informisao o novostima i promotivnim akcijama EYCA kartice, kao i u svrhu uspostavljanja i održavanja komunikacije sa tobom, u cilju unaprijeđenja usluge koju nudimo.

Važno: Ako si maloljetan/a, neophodno je da nam dostaviš potpisanu saglasnost roditelja za prikupljanje i obradu tvojih ličnih podataka, i to u roku od 5 radnih dana, poštom ili lično na adresu: Trg Nikole Kovačevića br. 13, 81 000 Podgorica.

Tvoja prijava je prihvaćena! Svakog radnog dana, EYCA karticu možeš preuzeti na adresama:

Na linku možeš pronaći sva mjesta gdje možeš preuzeti EYCA karticu.

Mladi od danas mogu preuzeti EYCA kartice u Nikšiću

01.06.2022

Sredinom mjeseca potpisan je ugovor o saradnji na programu Evropske omladinske kartice (EYCA) između NVO "Centar za omladinsku edukaciju" i Opštine Nikšić. Tim povodom, u četvrtak, 31. maja u kafiću Propaganda, u lijepoj i prijatnoj atmfosferi najavili smo početak ovog projekta u ovoj lokalnoj samoupravi.


Predsjednik Opštine Nikšić Marko Kovačević uručio je evropske omladinske kartice građanima Nikšića uzrasta od 13 do 29 godina koji su aplicirali za nju. 


Posebno mi je zadovoljstvo što opština Nikšić u saradnji sa NVO „Centar za omladinsku edukaciju“ i sa Ministarstvom sporta i mladih sprovodi ovaj važan projekat, koji će unaprijediti oblast omladinske politike, uvažavajući principe slobodne razmjene informacija i vrijednosti iz navedene oblasti. Lokalna uprava sprovodi brojne projekte, pomoću kojih želimo da podržimo mlade ljude u svim njihovim aktivnostima. Ovo je samo jedan u nizu projekata koji je namijenjen upravo mladim osobama“ - poručio je Kovačević.


„Za nas je ovaj grad posebno važan jer ima veliki broj mladih ljudi, a čak preko 2.000 njih je u prethodne četiri godine dolazilo u Podgoricu da preuzme EYCA karticu. Kartica predstavlja sjajan alat za poboljšanje standarda života mladih ljudi i korišćenje popusta je samo jedan dio mogućnosti koje ona pruža. Takođe, namijenjena je i jačanju mobilnosti mladih, njihovoj neformalnoj edukaciji, boljoj informisanosti, umrežavanju sa vršnjacima na lokalnom, nacionalnom i evropskom nivou, kao i smanjenju nezaposlenosti mladih u našoj zemlji“ - poručio je Jugoslav Radović, izvršni direktor NVO „Centar za omladinsku edukaciju"


„Za lokalnu upravu potvrda kvalitetnog sprovođenja omladinske politike stigla u vidu izvještaja od strane Ministarstva sporta i mladih, gdje je konstatovano da procenat realizacije svih aktivnosti predviđenih Lokalnim akcionim planom za mlade Opštine Nikšić iznosi čak 94,1 odsto." - poručio je Dejan Ivanović, Sekretar Sekretarijata za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje


Zavaljujemo se lokalnom sekretarijatu koji se bavi pitanjima mladih, kabinetu i predsjedniku opštine jer su sinhronizovano prepoznali značaj ovog projekta i kroz pravovremenu komunikaciju i aktivno učešće doprinijeli da mladi Evropsku omladinsku karticu (EYCA) mogu preuzeti u Nikšiću. U okviru saradnje sa opštinom, organizovaćemo i 6 edukativnih predavanja na različite teme, a potrudićemo se da obezbijedimo najbolje predavače koji će iz ličnog primjera predstaviti svoje dosadašnje iskustvo.


Kartice se mogu vrlo jednostavno naručiti putem našeg veb sajta: omladinskakartica.me, nakon čega svoju karticu možete preuzeti  u periodu od 12 do 14h u prostorijama Omladinskog servisa koji se nalazi u sklopu Sportskog centra Nikšić.