Konsultacije povodom izrade Nacrta programa razvoja EYCA kartice (2022-2024) - EYCA

Naruči svoju EYCA karticu

Gore navedeni podaci se obrađuju i koriste u svrhu izdavanja EYCA kartice, a sve u skladu sa Politikom zaštite podataka ličnosti NVO "Centar za omladinsku edukaciju". Politika zaštite podataka ličnosti.

Uz to, ovom prijavom kao korisnik EYCA kartice, daješ saglasnost da NVO "Centar za omladinsku edukaciju" koristi navedene lične podatke i kako bi te informisao o novostima i promotivnim akcijama EYCA kartice, kao i u svrhu uspostavljanja i održavanja komunikacije sa tobom, u cilju unaprijeđenja usluge koju nudimo.

Važno: Ako si maloljetan/a, neophodno je da nam dostaviš potpisanu saglasnost roditelja za prikupljanje i obradu tvojih ličnih podataka, i to u roku od 5 radnih dana, poštom ili lično na adresu: Trg Nikole Kovačevića br. 13, 81 000 Podgorica.

Tvoja prijava je prihvaćena! Svakog radnog dana, EYCA karticu možeš preuzeti na adresama:

Na linku možeš pronaći sva mjesta gdje možeš preuzeti EYCA karticu.

Konsultacije povodom izrade Nacrta programa razvoja EYCA kartice (2022-2024)

10.06.2022

Projektni tim Evropske omladinske kartice (EYCA), koji čine predstavnici NVO Centar za omladinsku edukaciju i Ministarstvo sporta i mladih poziva svu zainteresovanu javnost na konsultacije povodom izrade Nacrta programa razvoja Evropske omladinske kartice (EYCA) 2022-2024, sa Akcionim planom implementacije za period 2022-2024


Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list Crne Gore“, br. 041/18), Ministarstvo sporta i mladih objavljuje Javni poziv za konsultovanje zainteresovane javnosti povodom izrade Nacrta programa razvoja Evropske omladinske kartice (EYCA) 2022-2024, sa Akcionim planom implementacije za period 2022-2024.


Tekst Javnog poziva i nacrt dokumenta se nalaze na linku.


U cilju poboljšanja položaja i stvaranja boljih uslova za mlade u Crnoj Gori, a shodno Programu rada Vlade 2022, prepoznata je potreba daljeg razvoja Evropske omladinske kartice (EYCA) u Crnoj Gori, zbog čega se pristupilo izradi Predloga programa razvoja Evropske omladinske kartice (EYCA) 2022-2024, sa Akcionim planom implementacije za period 2022-2024. godine.


Predlozi, sugestije i komentari na Nacrt programa razvoja Evropske omladinske kartice (EYCA) 2022-2024, sa Akcionim planom implementacije za period 2022-2024. godine mogu se dostaviti Ministarstvu sporta i mladih, ul. Svetlane Kane Radević br. 3, kao i na mejl adresu: ums@ums.gov.me, a za sve dodatne informacije se možete obratiti putem telefona: 020/ 684-902.


Javne konsultacije o Nacrtu programa trajaće 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva sporta i mladih i portalu e-uprave, zaključno sa 20. junom 2022. godine.


Izradu ovog strateškog dokumenta podržala je kancelarija UNDP-a u Crnoj Gori, kroz projekat Aktiviraj! Integrisana socijalna zaštita i zapošljavanje u cilju ubrzavanja napretka za mlade ljude u Crnoj Gori. Projekat Aktiviraj! finansira Fond UN-a za održivi razvoj.