Univerzitet Mediteran - EYCA

Preuzmi svoju EYCA karticu

Zgrabi priliku! Apliciraj za NLB & EYCA Frendi debitnu karticu i uživaj u još više povoljnosti.

Gore navedeni podaci se obrađuju i koriste u svrhu izdavanja EYCA kartice, a sve u skladu sa Politikom zaštite podataka ličnosti NVO "Centar za omladinsku edukaciju". Politika zaštite podataka ličnosti.

Uz to, ovom prijavom kao korisnik EYCA kartice, daješ saglasnost da NVO "Centar za omladinsku edukaciju" koristi navedene lične podatke i kako bi te informisao o novostima i promotivnim akcijama EYCA kartice, kao i u svrhu uspostavljanja i održavanja komunikacije sa tobom (koristimo SendinBlue platformu), u cilju unaprijeđenja usluge koju nudimo.

Važno: Ako si maloljetan/a, neophodno je da nam dostaviš potpisanu saglasnost roditelja za prikupljanje i obradu tvojih ličnih podataka, i to u roku od 5 radnih dana, poštom ili lično na adresu: Trg Nikole Kovačevića br. 13, 81 000 Podgorica.

Da li si siguran da ne želiš naručiti i NLB & EYCA Frendi debitnu karticu?

Nisam

Jesam

Tvoja digitalna EYCA kartica je spremna za korišćenje!

Preuzmi EYCA App na PlayStore ili AppStore prodavnici i besplatno se registruj, koristeći tvoj EYCA serijski broj :


Ukoliko želiš preuzeti i svoju fizičku EYCA karticu, neophodno je da posjetiš naše najbliže distributivno mjesto, a spisak se nalazi na linku.

Univerzitet Mediteran

cover
Univerzitet Mediteran
Univerzitet Mediteran
Bul. Josipa Broza bb
Podgorica
rektorat@unimediteran.net
020 409 204
cover

Univerzitet Mediteran omogućio je svim brucošima da od septembra, studijske 2021/22. godine, imaju kobrendirano izdanje Evropske omladinske kartice - EYCA (European Youth Card), koja će donijeti brojne finansijske olakšice i poboljšati studentski standard.


Brucoši Univerziteta će uz Evropsku omladinsku karticu (EYCA) imati mogućnost da koriste preko 250 popusta u našoj zemlji i preko 70 hiljada popusta u čitavoj Evropi.

Univerzitet „Mediteran” Podgorica osnovan je 30. maja 2006. godine u Podgorici, kao prvi privatni univerzitet u Crnoj Gori. Tokom protekle decenije rada stasao je u eminentnu visokoobrazovnu ustanovu koja svoju nastavno-naučnu djelatnost realizuje kroz devet studijskih programa na osnovnim studijama, deset studijskih programa na specijalističkim, jedanaest na magistarskim i dva studijska programa na doktorskim studijama.


Univerzitet je akreditovana i licencirana institucija koju čini šest fakulteta: Fakultet za turizam “Monenegro Tourism School” (MTS), osnovan 2004; Fakultet za ekonomiju i biznis (FEB), osnovan 2005; Fakultet za informacione tehnologije (FIT), osnovan 2006; Fakultet vizuelnih umjetnosti (FVU), osnovan 2006; Fakultet za strane jezike (FSJ), osnovan 2007 i Pravni fakultet (PF), osnovan 2006. godine.


Univerzitet je jasno i osmišljeno opredijeljen da sistematski i organizovano unapređuje kvalitet studija kako bi bio savremen, fleksibilan, uporediv, konkurentan i efikasan. U tom smislu, a u skladu sa Bolonjskim procesom, kontinuirano rade na podizanju nivoa kvaliteta svih univerzitetskih aktivnosti: nastave, studijskih programa, sistema ocjenjivanja baziranog na uvođenju Evropskog sistema za akumulaciju i prenos kredita – ECTS, udžbenika i literature, opremljenosti učioničnog i drugog prostora, informacionog sistema, naučno-istraživačke djelatnosti, izdavačke djelatnosti, selekcije nastavnog i administrativnog kadra, bibliotetske djelatnosti, permanentnog obrazovanja i drugih standarda.


Univerzitet “Mediteran” Podgorica od januara studijske 2021-22. godine obezbijedio je svojim brucošima pristup Evropskoj omladinskoj kartici EYCA - European Youth Card, koja će im donijeti brojne finansijske olakšice. Naime uz pomoć EYCa kartice, brucoši Univerziteta “Mediteran” stiču pravo na više od 270 popusta u Crnoj Gori i više od 70 hiljada popusta na prostoru cijele Evrope.

Ostali partneri