Univerzitet Donja Gorica - EYCA

Preuzmi svoju EYCA karticu

Zgrabi priliku! Apliciraj za NLB & EYCA Frendi debitnu karticu i uživaj u još više povoljnosti.

Gore navedeni podaci se obrađuju i koriste u svrhu izdavanja EYCA kartice, a sve u skladu sa Politikom zaštite podataka ličnosti NVO "Centar za omladinsku edukaciju". Politika zaštite podataka ličnosti.

Uz to, ovom prijavom kao korisnik EYCA kartice, daješ saglasnost da NVO "Centar za omladinsku edukaciju" koristi navedene lične podatke i kako bi te informisao o novostima i promotivnim akcijama EYCA kartice, kao i u svrhu uspostavljanja i održavanja komunikacije sa tobom (koristimo SendinBlue platformu), u cilju unaprijeđenja usluge koju nudimo.

Važno: Ako si maloljetan/a, neophodno je da nam dostaviš potpisanu saglasnost roditelja za prikupljanje i obradu tvojih ličnih podataka, i to u roku od 5 radnih dana, poštom ili lično na adresu: Trg Nikole Kovačevića br. 13, 81 000 Podgorica.

Da li si siguran da ne želiš naručiti i NLB & EYCA Frendi debitnu karticu?

Nisam

Jesam

Tvoja digitalna EYCA kartica je spremna za korišćenje!

Preuzmi EYCA App na PlayStore ili AppStore prodavnici i besplatno se registruj, koristeći tvoj EYCA serijski broj :


Ukoliko želiš preuzeti i svoju fizičku EYCA karticu, neophodno je da posjetiš naše najbliže distributivno mjesto, a spisak se nalazi na linku.

Univerzitet Donja Gorica

cover
Univerzitet Donja Gorica
Univerzitet Donja Gorica
Ul. Oktoih br. 1
Podgorica
udg@udg.edu.me
020 410 777
cover

Univerzitet Donja Gorica omogućio je svim brucošima da od septembra, studijske 2021/22. godine, imaju kobrendirano izdanje Evropske omladinske kartice - EYCA (European Youth Card), koja će donijeti brojne finansijske olakšice i poboljšati studentski standard.


Brucoši Univerziteta će uz Evropsku omladinsku karticu (EYCA) imati mogućnost da koriste preko 250 popusta u našoj zemlji i preko 70 hiljada popusta u čitavoj Evropi.

Univerzitet Donja Gorica (UDG) je jedinstvena interdisciplinarna visokoobrazovna institucija, smještena na ulazu u Podgoricu, glavni grad Crne Gore. Osnovan je 2010. godine, dok su prve dvije fakultetske jedinice osnovane 2007. godine. Trenutno ima 12 fakulteta i više od 40 studijskih programa na kojima studira oko 3500 studenata. Na UDG-u se organizuju osnovne, postdiplomske i doktorske studije, a šest fakulteta su registrovane naučno-istraživačke institucije za obavljanje naučno-istraživačkih djelatnosti iz oblasti međunarodne ekonomije, prava, informacionih sistema i tehnologija, humanističkih studija, kao i tehničko-tehnoloških nauka kao što su politehnika i prehrambena tehnologija, bezbjednost hrane i ekologija.


Specifičnost studiranja na Univerzitetu Donja Gorica ogleda se kroz jedinstven model studija, zasnovan na Profesorovoj jednačini: S=z·i2, gdje je „z“ – znanje studenta, a „i“ – intenzitet života studenta UDG-a. Glavno polazište je da se znanje studenta konvertuje u njegove životne sposobnosti kroz intenzivan studentski život koji vodi, a za koji mu UDG pruža ogromne mogućnosti. Upravo zato, studije na Univerzitetu Donja Gorica fokusirane su na pojedinca – studenta. Univerzitet Donja Gorica kao svoj osnovni cilj prepoznaje „buđenje studenta“ i priprema studente da budu odgovorni građani globalnog svijeta. To znači da se student iz života svakodnevnih navika, mehaničkog života, životne rutine, ponašanja kao mašina, iz života sna – trgne i probudi i postane proaktivan kreator svoje budućnosti. Ova ideja je sadržana i u moto-u Univerziteta: „Istorija budućnosti“, sa ključnom porukom da je sadašnjost budućnost koja je počela. Tako, kroz brojne aktivnosti i inovativne, kreativne projekte međunarodnog karaktera, programe razmjene, konferencije i seminare na kojima studenti UDG-a imaju priliku da učestvuju, ove studije ulažu u vrjednosni sistem studenta, u njegov karakter, u razvoj njegovih vrlina, u moralne aspekte njegove ličnosti i sl. Ovakav način organizacije studentskog života na UDG-u potpomaže sijanju sjemena drugačijeg razmišljanja, ponašanja i shvatanja svijeta od strane UDG studenta i ulaganju u duhovnu snagu njegovog bića koja će mu omogućiti da sjeme u njemu raste i razvija se tokom čitavog njegovog života!


Svi programi na UDG-u realizuju se u skladu sa principima Bolonjske deklaracije koja osigurava mobilnost studenata, međunarodno priznavanje diploma, kao i mogućnost nezavisnog profilisanja programa kroz širok spektar izbornih predmeta, u skladu s ličnim interesima i afinitetima studenta. Potpuno postizanje principa Bolonjske deklaracije omogućeno je u okviru ograničenog broja upisanih studenata, radom u malim grupama, individualnim i mentorskim radom. Osnovni model studija je 3 + 2 + 3 što znači da osnovne studije traju tri akademske godine; postdiplomske (master) studije traju dvije godine, a doktorske studije tri akademske godine. Na deset fakulteta se realizuju magistarske studije i na pet doktorske studije iz oblasti međunarodne ekonomije, prava, informacionih sistema i tehnologija, humanističkih studija i umjetnosti.


Univerzitet Donja Gorica prepoznaje važnost umrežavanja na globalnom nivou, te je aktivan međunarodni univerzitet koji učestvuje u velikom broju međunarodnih projekata i partnerstava. UDG je učestvovao u preko 50 različitih međunarodnih projekata, uključujući Horizont 2020, IPA, COST, EFSA, Erasmus +, Tempus, Eureka, grantove Svjetske banke i mnogi drugi. Univerzitet Donja Gorica je nacionalni koordinator za superračunarstvo i koordinator je za Crnu Goru u okviru “European High Performance Computing Joint Undertaking HORIZON2020 programa u konzorcijumu sa 33 institucije nacionalnih koordinatora iz 33 zemlje. UDG je potpisao preko 100 bilateralnih sporazuma o saradnji sa univerzitetima i kompanijama iz cijelog svijeta i omogućava studentima i zaposlenima veliki broj mobilnosti.


U cilju daljeg razvoja i vizije Univerziteta u martu 2022. godine UDG je potpisao 20-godišnje strateško partnerstvo sa Arizona Stejt Univerzitetom, najinovativnijim univerzitetom u SAD-u u posljednjih sedam uzastopnih godina i jednim od najprestižnijih svjetskih univerziteta; i pridružio se Cintana Alijansi, globalnoj mreži ambicioznih univerziteta koji rade zajedno na razvoju visokokvalitetnih akademskih programa. Pridruživanjem Cintana Alijansi, UDG će ponuditi jedinstven obrazovni model koji otvara širok spektar novih akademskih mogućnosti za studente, kao što je pristup nastavnom planu i programu ASU, kao i jedinstvenu priliku da učestvuju u programima dvojne diplome, programima mobilnosti studenata, timske nastave i istraživačke razmjene. Studenti će imati koristi od nastavnih planova i programa orijentisanih na karijeru, praktičnog iskustva u projektima iz stvarnog svijeta, mogućnosti da riješe neke od najhitnijih svjetskih izazova i da povećaju konkurentnost u svojoj budućoj karijeri. Ovo partnerstvo značajno unaprjeđuje kvalitet visokog obrazovanja i mogućnosti koje će se otvoriti za mlade ljude iz cijelog regiona.


Univerzitet Donja Gorica nastoji da svoje studente pripremi za izazove koje nam globalizacija donosi, te veliku pažnju posvećuje i stranim jezicima. U svom sastavu ima i Centar za strane jezike (CFL) u kojem se nude kursevi engleskog, francuskog, njemačkog, ruskog, španskog, kineskog i turskog jezika, a prema ugovoru o studiranju, studenti su u obavezi da do diplomiranja steknu diplomu B2.2 nivoa engleskog jezika i A2.2 drugog stranog jezika.


Univerzitet Donja Gorica aktivno sarađuje sa kompanijama i biznis sektorom kako bi svoje studijske programe mogao prilagoditi tržištu i potražnji na tržištu rada. UDG se, prije svega, nastoji prilagođavati megatrendovima razvoja, kako na lokalnom, tako i na globalnom nivou. Isto tako, mi nastojimo da budemo Univerzitet koji više kreira novo tržište, nego što se prilagođava današnjem tržištu. Na toj ideji je osnovano i „Preduzetničko gnijezdo“, sa oko 70 mjesta za razvoj studentskih start-up i biznis kompanija, kao i velika ulaganja u laboratorije za istraživački rad studenta (Laboratorija za kvalitet i bezbjednost hrane, Laboratorija za hemijske analize, 3D laboratorije, Informatička laboratorija, Dizajn...).

Ostali partneri