Univerzitet Crne Gore - EYCA

Naruči svoju EYCA karticu

Zgrabi priliku! Apliciraj za NLB & EYCA Frendi debitnu karticu i uživaj u još više povoljnosti.

Gore navedeni podaci se obrađuju i koriste u svrhu izdavanja EYCA kartice, a sve u skladu sa Politikom zaštite podataka ličnosti NVO "Centar za omladinsku edukaciju". Politika zaštite podataka ličnosti.

Uz to, ovom prijavom kao korisnik EYCA kartice, daješ saglasnost da NVO "Centar za omladinsku edukaciju" koristi navedene lične podatke i kako bi te informisao o novostima i promotivnim akcijama EYCA kartice, kao i u svrhu uspostavljanja i održavanja komunikacije sa tobom (koristimo SendinBlue platformu), u cilju unaprijeđenja usluge koju nudimo.

Važno: Ako si maloljetan/a, neophodno je da nam dostaviš potpisanu saglasnost roditelja za prikupljanje i obradu tvojih ličnih podataka, i to u roku od 5 radnih dana, poštom ili lično na adresu: Trg Nikole Kovačevića br. 13, 81 000 Podgorica.

Da li si siguran da ne želiš naručiti i NLB & EYCA Frendi debitnu karticu?

Nisam

Jesam

Tvoja prijava je prihvaćena ! Svakog radnog dana, klasičnu EYCA karticu možeš preuzeti na adresama:

Na linku možeš pronaći sva mjesta gdje možeš preuzeti EYCA karticu.

Univerzitet Crne Gore

cover
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Ul. Cetinjski put br. 2
Podgorica
rektorat@ucg.ac.me
020 414 255
cover

Univerzitet Crne Gore omogućio je svim brucošima da od septembra, studijske 2021/22. godine, imaju kobrendirano izdanje Evropske omladinske kartice - EYCA (European Youth Card), koja će donijeti brojne finansijske olakšice i poboljšati studentski standard.


Brucoši Univerziteta Crne Gore će uz Evropsku omladinsku karticu (EYCA) imati mogućnost da koriste preko 270 popusta u našoj zemlji i preko 70 hiljada popusta u čitavoj Evropi.


Evropska omladinska kartica (EYCA) je jedina zvanična benefit kartica za mlade ljude, koja u Crnoj Gori omogućava svim crnogorskim građanima i građankama uzrasta 13-29 godina da koriste popuste i povraćaj novca na preko 270 lokacija u našoj zemlji i preko 70 hiljada mjesta u čitavoj Evropi.
U saradnji sa kompanijom MyWorld Montenegro, svi EYCA korisnici, kao i naši brucoši, mogu koristiti novu opciju - povraćaj novca pri svakoj kupovini u partnerskim kompanijama MyWorld Montenegro u Crnoj Gori i širom svijeta.


Univerzitet Crne Gore je, kao partner ovog programa nastojao da doprinese jačanju mobilnosti studenata, njihovoj neformalnoj edukaciji, boljoj informisanosti, umrežavanju sa vršnjacima na lokalnom, nacionalnom i evropskom nivou, kao i smanjenju nezaposlenosti mladih u našoj zemlji, što su i osnovne smjernice ovog programa.


Brojni sporazumi i programi u kojima Univerzitet Crne Gore učestvuje, omogućavaju studentima nesmetanu mobilnost u evropskom prostoru visokog obrazovanja. Kroz programe mobilnosti, studenti Univerziteta Crne Gore imaju priliku da u toku studija pođu na razmjenu u trajanju od jednog ili dva semestra, a najviše polovinu trajanja svog studijskog programa.


Savjetujemo brucošima da prate sve informacije o programima mobilnosti, konkursima, školama, radionicama i brojnim drugim aktivnostima na našem sajtu www.ucg.ac.me, ili na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Twitter i Linkedin.

Ostali partneri