Studentski parlament Univerziteta Crne Gore - EYCA

Preuzmi svoju EYCA karticu

Zgrabi priliku! Apliciraj za NLB & EYCA Frendi debitnu karticu i uživaj u još više povoljnosti.

Gore navedeni podaci se obrađuju i koriste u svrhu izdavanja EYCA kartice, a sve u skladu sa Politikom zaštite podataka ličnosti NVO "Centar za omladinsku edukaciju". Politika zaštite podataka ličnosti.

Uz to, ovom prijavom kao korisnik EYCA kartice, daješ saglasnost da NVO "Centar za omladinsku edukaciju" koristi navedene lične podatke i kako bi te informisao o novostima i promotivnim akcijama EYCA kartice, kao i u svrhu uspostavljanja i održavanja komunikacije sa tobom (koristimo SendinBlue platformu), u cilju unaprijeđenja usluge koju nudimo.

Važno: Ako si maloljetan/a, neophodno je da nam dostaviš potpisanu saglasnost roditelja za prikupljanje i obradu tvojih ličnih podataka, i to u roku od 5 radnih dana, poštom ili lično na adresu: Trg Nikole Kovačevića br. 13, 81 000 Podgorica.

Da li si siguran da ne želiš naručiti i NLB & EYCA Frendi debitnu karticu?

Nisam

Jesam

Tvoja digitalna EYCA kartica je spremna za korišćenje!

Preuzmi EYCA App na PlayStore ili AppStore prodavnici i besplatno se registruj, koristeći tvoj EYCA serijski broj :


Ukoliko želiš preuzeti i svoju fizičku EYCA karticu, neophodno je da posjetiš naše najbliže distributivno mjesto, a spisak se nalazi na linku.

Studentski parlament Univerziteta Crne Gore

cover
Studentski parlament Univerziteta Crne Gore
Studentski parlament Univerziteta Crne Gore
Ul. Cetinjska br. 2
Podgorica
spucg@ac.me
020 414 295
cover

Studentski parlament Univerziteta Crne Gore je studentsko institucialno predstavničko tijelo na Univerzitetu Crne Gore. Djelatnost Studentskog parlamenta Univerziteta Crne Gore je zasnovana na principima jednakih šansi i nediskriminacije po osnovu rase, pola, vjere, političkog ili drugog uvjerenja.


Osnivač Studentskog parlamenta je Univerzitet Crne Gore, a isti je osnovan 31.05.2004 godine.


Sjedište Studentskog parlamenta je u Podgorici, u zgradi Rektorata UCG, Cetinjska 2.


Djelatnost Studentskog parlamenta je:


- Ostvarivanje i zaštita prava i interesa studenata; pokretanje inicijative za donošenje ili promjenu propisa od interesa za studente
- Pokretanje inicijative za razmatranje pitanja od interesa za studente na sjednicama Senata i Upravnog odbora
- Razmatranje pitanja i sprovođenje programa iz oblasti visokog obrazovanja, nauke, kulture i drugih oblasti od značaja za studente
- Razmatranje pitanja i sprovođenje programa od značaja za socijalno-ekonomski položaj studenata
- Saradnja sa institucijama, ustanovama i organizacijama od značaja za položaj studenata
- Obavljanje i drugih poslova u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta Crne Gore.


Skupština Studentskog parlamenta UCG broji 23 člana.

Ostali partneri