Opština Nikšić - EYCA

Preuzmi svoju EYCA karticu

Zgrabi priliku! Apliciraj za NLB & EYCA Frendi debitnu karticu i uživaj u još više povoljnosti.

Gore navedeni podaci se obrađuju i koriste u svrhu izdavanja EYCA kartice, a sve u skladu sa Politikom zaštite podataka ličnosti NVO "Centar za omladinsku edukaciju". Politika zaštite podataka ličnosti.

Uz to, ovom prijavom kao korisnik EYCA kartice, daješ saglasnost da NVO "Centar za omladinsku edukaciju" koristi navedene lične podatke i kako bi te informisao o novostima i promotivnim akcijama EYCA kartice, kao i u svrhu uspostavljanja i održavanja komunikacije sa tobom (koristimo SendinBlue platformu), u cilju unaprijeđenja usluge koju nudimo.

Važno: Ako si maloljetan/a, neophodno je da nam dostaviš potpisanu saglasnost roditelja za prikupljanje i obradu tvojih ličnih podataka, i to u roku od 5 radnih dana, poštom ili lično na adresu: Trg Nikole Kovačevića br. 13, 81 000 Podgorica.

Da li si siguran da ne želiš naručiti i NLB & EYCA Frendi debitnu karticu?

Nisam

Jesam

Tvoja digitalna EYCA kartica je spremna za korišćenje!

Preuzmi EYCA App na PlayStore ili AppStore prodavnici i besplatno se registruj, koristeći tvoj EYCA serijski broj :


Ukoliko želiš preuzeti i svoju fizičku EYCA karticu, neophodno je da posjetiš naše najbliže distributivno mjesto, a spisak se nalazi na linku.

Opština Nikšić

cover
Opština Nikšić
Opština Nikšić
Ul. Njegoševa br. 18
Nikšić
info@niksic.me
040 213 066
cover

Nikšić se nalazi u istoimenom kraškom polju u sjeverozapadnom dijelu Crne Gore. Nikšićka opština, je najveća u Crnoj Gori, zahvata površinu od 2065 km2, što čini 14, 95 % njene teritorije. Prema popisu iz 2011. godine, opštinu naseljava 72443, a grad 56970 stanovnika. Graniči se sa 6 crnogorskih opština : Kotor, Cetinje, Danilovgrad, Kolašin, Šavnik i Plužine. Na zapadu je državna granica sa Bosnom i Hercegovinom. Odlična putna infrastruktura, željeznički saobraćaj i aerodrom Kapino polje čine ga tranzicionim centrom Crne Gore. Od Jadranskog mora udaljen je tridesetak kilometara vazdušne linije, pa s obzirom na završetak puta Risan – Žabljak, predstavlja značajnu tačku u povezivanju primorja i sjevera zemlje.


Nikšić je veliki univerzitetski centar, koji okuplja studente iz različitih krajeva Crne Gore i šire.


Mnoštvo kulturno – istorijskih spomenika i prirodnih potencijala, praćenih bogatim programima za poštovaoce kako kulturnih sadržaja tako i za ljubitelje zdravih i aktivnih stilova života, predstavljaju širok spektar mogućnosti za kvalitetno korišćenje slobodnog vremena za mlade u Nikšiću.  U Nikšiću se realizuje veliki broj kulturnih i sportskih događaja u kojima su mladi i organizatori i aktivni učesnici.


Opština Nikšić pruža podršku kvalitetnim projektima za mlade, nagrađuje najbolje studente grada, dodjeljuje stipendije nosiocima diplome „Luča“.  U okviru Sekretarijata za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje funkcioniše Kancelarija za mlade u kojoj se kreira, sprovodi i prati realizacija aktivnosti iz oblasti omladinske politike na lokalnom nivou.


Opština Nikšić od 2019. godine ustupa na besplatno korišćenje prostor u Sportskom centru, Omladinskom servisu, koji funkcioniše u okviru Ministarstva sporta i mladih. Takođe u saradnji sa mladima, srednjim školama, NVO, Crvenim krstom, izviđačima, Opština Nikšić realizuje aktivnosti definisane Lokalnim akcionim planom za mlade.


Osluškujući potrebe mladih, Opština Nikšić se sa zadovoljstvom priključila projektu Evropske omladinske kartice, koja će mladim ljudima omogućiti brojne benefite i povoljnosti kako na lokalnom tako i na nacionalnom nivou. Opština Nikšić će nastaviti da podržava inicijative mladih i kreativnih ljudi i u narednom periodu, stvarajući uslove za razvoj omladinske politike i unapređenje položaja mladih.


Evropska omladinska kartica (EYCA) za sve mlade (13-29) u Nikšiću izdaje se u prostorijama Sekretarijata za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje u periodu 12-14h svakog radnog dana.

Ostali partneri