Opština Kotor - EYCA

Preuzmi svoju EYCA karticu

Zgrabi priliku! Apliciraj za NLB & EYCA Frendi debitnu karticu i uživaj u još više povoljnosti.

Gore navedeni podaci se obrađuju i koriste u svrhu izdavanja EYCA kartice, a sve u skladu sa Politikom zaštite podataka ličnosti NVO "Centar za omladinsku edukaciju". Politika zaštite podataka ličnosti.

Uz to, ovom prijavom kao korisnik EYCA kartice, daješ saglasnost da NVO "Centar za omladinsku edukaciju" koristi navedene lične podatke i kako bi te informisao o novostima i promotivnim akcijama EYCA kartice, kao i u svrhu uspostavljanja i održavanja komunikacije sa tobom (koristimo SendinBlue platformu), u cilju unaprijeđenja usluge koju nudimo.

Važno: Ako si maloljetan/a, neophodno je da nam dostaviš potpisanu saglasnost roditelja za prikupljanje i obradu tvojih ličnih podataka, i to u roku od 5 radnih dana, poštom ili lično na adresu: Trg Nikole Kovačevića br. 13, 81 000 Podgorica.

Da li si siguran da ne želiš naručiti i NLB & EYCA Frendi debitnu karticu?

Nisam

Jesam

Tvoja digitalna EYCA kartica je spremna za korišćenje!

Preuzmi EYCA App na PlayStore ili AppStore prodavnici i besplatno se registruj, koristeći tvoj EYCA serijski broj :


Ukoliko želiš preuzeti i svoju fizičku EYCA karticu, neophodno je da posjetiš naše najbliže distributivno mjesto, a spisak se nalazi na linku.

Opština Kotor

cover
Opština Kotor
Opština Kotor
Stari grad br. 317
Kotor
madalena.martinovic@kotor.me
032 325 860
cover

Kotor se nalazi u Bokokotorskom zalivu, jednom iz grupe trideset najljepših zaliva na svijetu. Uključuje istorijski grad Kotor kao centar, drevne gradove Perast i Risan, naselja Dobrotu, Škaljari, Prčanj, Stoliv, oblasti Grblja i Krivošija, zajedno sa nizom manjih naselja uz obalu zaliva i u njegovom zaleđu. Bokokotorski zaliv leži između visokih planina Lovćena (1749m), Orjena (1894m) i brda Vrmac (340m).


Po procjeni Ujedinjenih nacija, Kotor je jedno od 830 mjesta na planeti čije vrijednosti pripadaju cijelom čovječanstvu. Zbog jedinstvene mješavine različitih kulturnih uticaja i naslijeđa univerzalnih vrijednosti, Kotor je 1979. godine upisan u Listu svjetske prirodne i kulturno-istorijske baštine pod zaštitom UNESCO. Zaštitnim tretmanom oivičeno je 12 hiljada hektara kopna i 2 600 hektara morske površine. Na 41. zasijedanju UNESCO Komiteta za svjetsku baštinu koji je održan od 2. do 12. jula 2017. godine u Krakovu u Poljskoj kotorski bedemi su upisani na Listu svjetske baštine kao jedan od venecijanskih fortifikacionih sistema izuzetne važnosti. Takođe, kao jedini fjord na Mediteranu, Boka Kotorska je 2000. godine uvrštena među 25 najljepših zaliva svijeta.


U dugom trajanju ljudske civilizacije na našim prostorima, grad Kotor oduvijek ima posebno mjesto. Pamti i baštini kulturne naslage više velikih istorijskih epoha, u periodu od preko 2500 godina. Tragovi raznih civilizacija, kao spomenici duhovne i materijalne kulture nalaze se svuda oko nas, u pisanim izvorima, umjetnosti, graditeljstvu, arhitekturi, tradiciji, književnosti.


Opština Kotor je poslednjih godina uložila dosta truda na polju unaprijeđenja položaja mladih i djece te je fokusirana na njihovo aktivno učešće u životu grada i razvoju potencijala. Posebna briga o djeci i mladima se, pored donošenja strateških dokumenata, ogleda i kroz brojne aktivnosti i projekte koji su sprovedeni i sprovode se, a među kojima se ističu: organizovanje besplatnih edukativnih programa, okruglih stolova, tribina, kurseva jezika i diskusija na razne teme, unapređivanje dostupnosti kulturnih i drugih sadržaja mladima (posebno iz prigradskih naselja), organizovanje vannastavnih umjetničkih i preventivnih sekcija, organizovanje posjete đaka muzejima, galerijama, pozorištima i drugim kulturnim ustanovama, unapređivanje informisanja o kulturnim i drugim sadržajima na način prilagođen mladima (preko socijalnih mreža, korišćenjem savremenih tehnologija, organizovanjem događaja za mlade uz njihovo učešće), pružanje psiho-socijalne podrške i oznaživanje mladih kroz projekat Kotor Connect.


Želimo napomenuti da Opština Kotor pruža punu podršku i učestvuje u rekonstrukciji objekata vaspitno-obrazovnih ustanova, obezbjeđuje naknadu za novorođenu djecu, udžbenike za učenike osnovnih škola, nagrade za dobitnike diplome Luča u osnovnim i srednjim skolama, stipendiranje studenata.


U kontekstu procesa pristupanja Evropskoj Uniji, tokom prethodne decenije kreiran je strateški i zakonski okvir za sprovođenje omladinske politike na nacionalnom i lokalnom nivou u Crnoj Gori. Razvoj i sprovođenje omladinske politike podjednako je važno i na nivou lokalne zajednice, pa je, shodno nadležnostima predviđenim zakonom, proces izrade lokalnog akcionog plana za mlade LAPM 2020-2021 u Opštini Kotor inicirao i koordinirao nadležni organ lokalne samouprave - Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti, u partnerstvu sa nevladinim organizacijama i uz podršku eksterne konsultantkinje. Lokalni akcioni plan za mlade u opštini Kotor predstavlja razvojni dokument koji se zasniva na analizi aktuelnog stanja kroz sagledavanje prioritetnih problema mladih, analizi postojećih strategija, te sagledavanje načina za prevazilaženje aktuelne situacije kroz kreiranje plana akcije.


Cilj Lokalnog akcionog plana je aktivno uključivanje mladih u sve aktivnosti iz navedenog plana. Lokalna samouprava vodila se ostvarivanjem interesa i potreba mladih te je u skladu sa Zakonom o mladima i Strategijom za mlade 2017-2021, izradila Lokalni akcioni plan za mlade 2020-2021.


Takođe, pored donošenja ovog strateškog dokumenta formiran je i Savjet za mlade kao stručno i savjetodavno tijelo u cilju praćenja i implementacije Lokalnog akcionog plana za mlade 2020-2021. Misija Savjeta je da prati, usmjerava, sprovodi, afirmiše i unapređuje Lokalni akcioni plan koji je usvojila Skupština za period od dvije godine.


Opština Kotor je treći partner u mreži lokalnih samouprava koje su prepoznale Evropsku omladinsku karticu kao projekat koji će omogućiti mladima Kotora mnogo benefita i povoljnosti, kako na lokalnom, nacionalnom, tako i na evropskom nivou. Biće nam drago da budemo dio evropskih dešavanja i da u budućem periodu budemo domaćini različitih seminara, konferencija i susreta kolega iz čitave Evrope, na temu razvoja, jačanja i bolje implementacije EYCA projekta u Crnoj Gori.


Evropska omladinska kartica (EYCA) za sve mlade (13-29) u Kotoru izdaje se u prostorijama Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti u periodu 12-14h svakog radnog dana.

Ostali partneri