Opština Budva - EYCA

Preuzmi svoju EYCA karticu

Zgrabi priliku! Apliciraj za NLB & EYCA Frendi debitnu karticu i uživaj u još više povoljnosti.

Gore navedeni podaci se obrađuju i koriste u svrhu izdavanja EYCA kartice, a sve u skladu sa Politikom zaštite podataka ličnosti NVO "Centar za omladinsku edukaciju". Politika zaštite podataka ličnosti.

Uz to, ovom prijavom kao korisnik EYCA kartice, daješ saglasnost da NVO "Centar za omladinsku edukaciju" koristi navedene lične podatke i kako bi te informisao o novostima i promotivnim akcijama EYCA kartice, kao i u svrhu uspostavljanja i održavanja komunikacije sa tobom (koristimo SendinBlue platformu), u cilju unaprijeđenja usluge koju nudimo.

Važno: Ako si maloljetan/a, neophodno je da nam dostaviš potpisanu saglasnost roditelja za prikupljanje i obradu tvojih ličnih podataka, i to u roku od 5 radnih dana, poštom ili lično na adresu: Trg Nikole Kovačevića br. 13, 81 000 Podgorica.

Da li si siguran da ne želiš naručiti i NLB & EYCA Frendi debitnu karticu?

Nisam

Jesam

Tvoja digitalna EYCA kartica je spremna za korišćenje!

Preuzmi EYCA App na PlayStore ili AppStore prodavnici i besplatno se registruj, koristeći tvoj EYCA serijski broj :


Ukoliko želiš preuzeti i svoju fizičku EYCA karticu, neophodno je da posjetiš naše najbliže distributivno mjesto, a spisak se nalazi na linku.

Opština Budva

cover
Opština Budva
Opština Budva
Trg Sunca br. 3
Budva
info@budva.me
033 451 000
cover

Budva je jedan od najstarijih gradova na Jadranskom moru. Njen Stari grad broji više od 2500 godina. Grad Budva je od V vijeka p.n.e, kada je grčki pisac Sofokle pominje pod nazivom Butua, kada su je nastanjivali Iliri, pa nakon toga Grci, pa Rimljani, pretežno življela od trgovine uzgajanja vinove loze i maslina. Od tog perioda do današnjeg dana, budvansko društvo se korjenito izmijenilo. Turizam je danas dominantna privredna grana, a budvanska rivijera prepoznata je kao destinacija koju turisti iz svih djelova svijeta moraju da obiđu u ovom dijelu Mediterana. Počeci su vezani za plažni turizam, koji svoje prve korake bilježi dvadesetih godina XX vijeka, dolaskom prvih stranaca na obale budvanske rivijere. Možda i nije slučajno, da su prvi turisti u Budvi bili upravo mladi ljudi, skauti (izviđači) iz Češke, za koje je Budva ubrzo postala mjesto stalnog odmora.


Opština Budva (prema posljednjem popisu stanovništva, Monstat, 2011.) ima 19.710 stanovnika. Najveća naselja su: Petrovac sa 4000 stanovnika, Sveti Stefan sa blizu 2000 stanovnika i Bečići sa oko 1500 stanovnika. Prema podacima iz Monstata, koji se odnose na populaciju od 15-29 godina, 2011. je u Budvi bilo 1.162 stanovnika starosti 15-19 godina, 1.192 stanovnika starosti 20-24 godine i 1.707 stanovnika starosti 25-29 godina. Dakle, u Budvi živi ukupno 4.061 mlada osoba, što čini 20,6% ukupnog stanovništva. Ovaj trend je zadržan do danas, jer Budva i dalje ima status jedne od najmlađih opština po strukturi stanovništva.


Iako je Budva poslednjih godina poznata kao destinacija koju pretežno biraju mladi, zbog atraktive ponude tzv “noćnog provoda i života” i sve većeg broja festivala, posljednjih godina bilježimo i porast broja mladih koji u Budvu dolaze sa ciljem obrazovne razmjene kroz evropske programe mobilnosti. Trajna i prepoznatljiva vrijednost Budve je njeno kulturno i istorijsko nasleđe: brojni spomenici , iskopine, tvrđave, manastiri, crkve.


U Opštini Budva, za poslove omladinske politike je zadužen Sekretarijat za društvene djelatnosti, u okviru kojeg radi Kancelarija za prevenciju bolesti zavisnosti i mlade. Ova Kancelarija predstavlja vezu Opštine Budva sa mladima i civilnim društvom. Bavi se kreiranjem i sprovođenjem omladinske politike na nivou opštine formulisane u Lokalnom akcionom planu za mlade Opštine Budva 2020-2021; informisanjem i pružanjem svake vrste servisa mladima Budve u skladu s ovlašćenjima i mogućnostima; uspostavljanjem partnerstva sa nevladinim organizacijama, udruženjima i drugim pravnim licima radi učestvovanja u pripremi projekata i podizanju nivoa participativnosti mladih; učestvovanjem u kreiranju društvenog ambijenta koji je podsticajan za mlade i civilno društvo; davanjem podrške civilnom sektoru u uspostavljanju dijaloga i jačanju partnerstava sa organima lokalne samouprave i sprovođenjem razvojne projekte u saradnji s udruženjima.


Omladinski klub, u okviru Kancelarije za prevenciju bolesti zavisnosti i mlade, Sekretarijata za društvene djelatnosti Opštine Budva, je zvanično otvoren 27. septembra 2017. godine, a nalazi se na prvom spratu TQ Plaze, ul. Mediteranska, Budva. Otvaranju je uz predsjednika Opštine Budve Dragana Krapovića, prisustvovao Ministar sporta Nikola Janović i programska menadžerka Foruma MNE Tamara Čirgić.


Prostor za mlade u Budvi je za sada jedini u Crnoj Gori koji funkcioniše pod okriljem Opštine, što smatramo da je model koji garantuje održivost i osigurava kvalitet u realizaciji aktivnosti koje se predviđaju Opštinskom strategijom. Ovaj model je sadržan u Zakonu o mladima.


U Omladinskom klubu se sprovode programi neformalnog obrazovanja. Neformalno obrazovanje je izvaninstitucionalno obrazovanje u kojem su obrazovne aktivnosti organizovane i planirane u pravcu podsticanja individualnog i društvenog učenja i sticanja različitih vještina i znanja, te razvoja stavova i vrijednosti. Neformalno obrazovanje se sprovodi kroz aktivnosti kao što su kursevi, seminari, radionice i slično.


Omladinski klub je dostupan svim mladima do 30 godina, a u prosjeku se održi 5-10 aktivnosti nedjeljno (radionice fotografije, psihološke radionice, škola plesa, škola crtanja, društvene igre, filmske večeri, pomoć u učenju, kursevi stranih jezika, gluma, volonterizam…). Od otvaranja u septembru 2017. do sredine 2020. , Omladinski klub je ostvario oko 4.000 posjeta mladih, kako iz Budve, tako i iz drugih gradova Crne Gore. Među edukativnim posjetama, u protekle dvije godine, bilježimo i nekoliko grupa mladih iz cijele Evrope, koje su za cilj imale upoznavanje sa primjerom dobre prakse na lokalnom nivou i intrekulturalno učenje.


Treću godinu zaredom, Omladinski klub obilježava Dan Opštine Budva. U 2020. ovaj značajan dan za mlade biće obilježen po programu, koji je prilog ove sažete prezentacije Budve i Kancelarije za prevenciju bolesti zavisnosti i mlade, Sekretarijata za društvene djelatnosti Opštine Budva.


Evropska omladinska kartica (EYCA) za sve mlade (13-29) u Budvi izdaje se u Kancelariji za mlade (V sprat u TQ Plazi) u periodu 10-12h, svakog radnog dana.

Ostali partneri