Opština Bijelo Polje - EYCA

Naruči svoju EYCA karticu

Zgrabi priliku! Apliciraj za NLB & EYCA Frendi debitnu karticu i uživaj u još više povoljnosti.

Gore navedeni podaci se obrađuju i koriste u svrhu izdavanja EYCA kartice, a sve u skladu sa Politikom zaštite podataka ličnosti NVO "Centar za omladinsku edukaciju". Politika zaštite podataka ličnosti.

Uz to, ovom prijavom kao korisnik EYCA kartice, daješ saglasnost da NVO "Centar za omladinsku edukaciju" koristi navedene lične podatke i kako bi te informisao o novostima i promotivnim akcijama EYCA kartice, kao i u svrhu uspostavljanja i održavanja komunikacije sa tobom (koristimo SendinBlue platformu), u cilju unaprijeđenja usluge koju nudimo.

Važno: Ako si maloljetan/a, neophodno je da nam dostaviš potpisanu saglasnost roditelja za prikupljanje i obradu tvojih ličnih podataka, i to u roku od 5 radnih dana, poštom ili lično na adresu: Trg Nikole Kovačevića br. 13, 81 000 Podgorica.

Da li si siguran da ne želiš naručiti i NLB & EYCA Frendi debitnu karticu?

Nisam

Jesam

Tvoja prijava je prihvaćena ! Svakog radnog dana, klasičnu EYCA karticu možeš preuzeti na adresama:

Na linku možeš pronaći sva mjesta gdje možeš preuzeti EYCA karticu.

Opština Bijelo Polje

cover
Opština Bijelo Polje
Opština Bijelo Polje
Ul. Slobode bb
Bijelo Polje
opstauprava@bijelopolje.co.me
050 431 415
cover

Bjelopoljska opština pripada brdsko – planinskom dijelu sjeverne Crne Gore okružena visokim planinama. Sva njena teritorija nalazi se na nadmorskoj visini većoj od 500 metara. Ispresijecana je brojnim riječnim dolinama rijeka Lješnice, Goduške rijeke, Ivanjske rijeke, Bjelopoljske Bistrice sa lijeve i Brzave, Ljuboviđe i Lješnice sa desne strane Lima, koje mu daju posebnu reljefnu fizionomiju.


Od svih gradova na sjeveru Crne Gore, Bijelo Polje ima najpovoljniji geografski položaj. Nalazi se na raskrsnici važnih puteva: na pruzi Beograd–Bar, na magistrali koja od Beograda vodi prema moru, dobre su veze Bijelog Polja i prema Pljevljima i Žabljaku, niz kanjon Tare, prema Beranama, Plavu i Rožajama i dalje Ibarskom magistralom prema Srbiji.


Bjelopoljska opština je treća opština po broju stanovnika (poslije Podgorice i Nikšića), a četvrta po površini. Predstavlja saobraćajno, trgovačko i kulturno-obrazovno čvorište crnogorskog sjevera. Univerzitetski je grad sa 4 fakulteta, regionalni centar sjevera Crne Gore, grad bogate kulture sa već utemeljenim kulturnim manifestacijama poznatim i van Crne Gore.


U Opštini Bijelo Polje, za poslove omladinske politike je zadužen Sekretarijat za lokalnu samoupravu, u okviru kojeg radi Kancelarija za mlade. Ona predstavlja vezu Opštine Bijelo Polje sa mladima i civilnim društvom i ima najvažniju ulogu u dijelu sprovođenja omladinske politike na nivou ove lokalne samouprave.


 U Kancelariji za mlade obavljaju se poslovi:

- predlaganje mjera i sprovođenje politike za unaprjeđenje polozaja mladih;
- učestvovanje u izradi lokalnih akcionih planova i opštinskih propisa u oblastima društvenog života koji se tiču mladih;
- koordinisanje i podsticanja saradnje između opštine i omladinskih organizacija i udruženja;
- koordinisanje i podsticanje ostvarivanja međuopštinske i međunarodne saradnje i razmjene koja se odnosi na omladinu;
- drugi poslovi u nadležnosti Opštine, u kojim mogu biti uključeni mladi.


Opština Bijelo Polje u narednom periodu planira proces izrade Lokalnog akcionog plana za mlade, kao i da otvori dodatne servise koji će mladim ljudima pružiti još kvalitetnije uslove. Pored rada na društveno-odgovornom programu Evropske omladinske kartica (EYCA), u narednoj godini će se raditi na otvaranju Omladinskog centra.


Evropska omladinska kartica (EYCA) za sve mlade (13-29) u Bijelom Polju izdaje se u prostorijama Sekretarijata za lokalnu samoupravu u periodu 12-14h svakog radnog dana.

Ostali partneri