Opština Bar - EYCA

Preuzmi svoju EYCA karticu

Zgrabi priliku! Apliciraj za NLB & EYCA Frendi debitnu karticu i uživaj u još više povoljnosti.

Gore navedeni podaci se obrađuju i koriste u svrhu izdavanja EYCA kartice, a sve u skladu sa Politikom zaštite podataka ličnosti NVO "Centar za omladinsku edukaciju". Politika zaštite podataka ličnosti.

Uz to, ovom prijavom kao korisnik EYCA kartice, daješ saglasnost da NVO "Centar za omladinsku edukaciju" koristi navedene lične podatke i kako bi te informisao o novostima i promotivnim akcijama EYCA kartice, kao i u svrhu uspostavljanja i održavanja komunikacije sa tobom (koristimo SendinBlue platformu), u cilju unaprijeđenja usluge koju nudimo.

Važno: Ako si maloljetan/a, neophodno je da nam dostaviš potpisanu saglasnost roditelja za prikupljanje i obradu tvojih ličnih podataka, i to u roku od 5 radnih dana, poštom ili lično na adresu: Trg Nikole Kovačevića br. 13, 81 000 Podgorica.

Da li si siguran da ne želiš naručiti i NLB & EYCA Frendi debitnu karticu?

Nisam

Jesam

Tvoja digitalna EYCA kartica je spremna za korišćenje!

Preuzmi EYCA App na PlayStore ili AppStore prodavnici i besplatno se registruj, koristeći tvoj EYCA serijski broj :


Ukoliko želiš preuzeti i svoju fizičku EYCA karticu, neophodno je da posjetiš naše najbliže distributivno mjesto, a spisak se nalazi na linku.

Opština Bar

cover
Opština Bar
Opština Bar
Bul. Revolucije br. 1
Bar
opstinabar@bar.me
030 301 400
cover

Grad maslina, pomorska kapija Crne Gore, vjekovno ognjište suživota različitih vjera i nacija, sve to je Bar.


Neki od najznačajnijih civilizacijskih dometa na prostoru Crne Gore, nastali su u Baru: ovdje su sačuvani ostaci najstarijih pisanih spomenika, ovdje je nastalo najznačajnije književno-istorijsko djelo crnogorskog srednjeg vijeka, a grad je bio sjedište i najstarije vjerske institucije Crne Gore (Barske nadbiskupije).


Pored toga u Baru se nalazi jedno od najstarijih maslinovih stabala na svijetu, Stara maslina na Mirovici, stara preko 2000 godina.


Tokom infrastrukturnog, obrazovnog i kulturološkog razvoja, grad pod Rumijom, postao je prepoznatljiv kao grad mladih i grad koji nudi jednake mogućnosti za sve svoje građane.


Budućnost zajednice i države predstavljaju mladi ljudi, njihove ideje i vizije. Svjesni značaja koje mlade generacije kao nosioci promjena u društvu imaju, Opština Bar u kontinuitetu odgovorno i posvećeno pruža podršku i osnažuje glas mladih sugrađana.


Posebna briga o mladima i njihovim potrebama, stavovima i željama, predstavljena je u okviru Lokalnog akcionog plana za mlade Opštine Bar, strateškog dokumenta koji je izrađen u cilju podsticanja i razvoja omladinske politike, jačanja saradnje i unapređenja položaja mladih na lokalnom nivou.


Lokalni akcioni plan definiše prioritetne oblasti, ciljeve i aktivnosti kojima trebamo težiti, kako bi na što efikasniji i bolji način ostvarili interese mladih.
Ekonomska i socijalna sigurnost kroz olakšan pristup tržištu rada i sticanja zaposlenja, omogućen pristup kvalitetnom obrazovanju, razvoju kulture učešća (participacije) mladih, promovisanje aktivizma i mobilnosti, sprovođenje obuka i edukativnih radionica, psiholoških savjetovališta sa ciljem očuvanja zdravlja mladih, jednak pristup kulturnim sadržajima,obuhvaćeni su Lokalnim akcionim planom Opštine Bar.


Briga o mladima ogleda se i u brojnim aktivnostima, projektima koju su realizovani ili koji tek trebaju da se realizuju. Samo tokom prethodne godine, otvoren je Omladinski centar u sklopu Sportske dvorane "Topolica", potpisan je i Memorandum o saradnji na polju omladinske politike, dodijeljene su stipendije za 67 najboljih barskih studenata, nagrađeni su i nosioci diplome “Luča”, organizovano je omladinsko takmičenje "Ljetnja preduzetnička avantura", a tematskog debatom obilježen je i Međunarodni dan mladih.


Vrednujući značaj aktivizma omladinske populacije i njihovoj mobilnosti, Opština Bar je postala peta lokalna uprava u Crnoj Gori koja je prepoznala značaj projekta Evropske omladinske kartice, koja će mladim ljudima omogućiti brojne benefite i povoljnosti kako na lokalnom tako i na nacionalnom nivou. Sa jasnom vizijom Opština Bar će nastaviti da podržava inicijative mladih i kreativnih ljudi i u narednom periodu, kreirajući na taj način još bolje uslove za razvoj omladinske politike i unapređenja položaja mladih.


Evropska omladinska kartica (EYCA) za sve mlade (13-29) u Baru izdaje se u Omladinskom servisu u periodu 11-13h, svakog radnog dana.

Ostali partneri