Omladinski servisi - EYCA

Preuzmi svoju EYCA karticu

Zgrabi priliku! Apliciraj za NLB & EYCA Frendi debitnu karticu i uživaj u još više povoljnosti.

Gore navedeni podaci se obrađuju i koriste u svrhu izdavanja EYCA kartice, a sve u skladu sa Politikom zaštite podataka ličnosti NVO "Centar za omladinsku edukaciju". Politika zaštite podataka ličnosti.

Uz to, ovom prijavom kao korisnik EYCA kartice, daješ saglasnost da NVO "Centar za omladinsku edukaciju" koristi navedene lične podatke i kako bi te informisao o novostima i promotivnim akcijama EYCA kartice, kao i u svrhu uspostavljanja i održavanja komunikacije sa tobom (koristimo SendinBlue platformu), u cilju unaprijeđenja usluge koju nudimo.

Važno: Ako si maloljetan/a, neophodno je da nam dostaviš potpisanu saglasnost roditelja za prikupljanje i obradu tvojih ličnih podataka, i to u roku od 5 radnih dana, poštom ili lično na adresu: Trg Nikole Kovačevića br. 13, 81 000 Podgorica.

Da li si siguran da ne želiš naručiti i NLB & EYCA Frendi debitnu karticu?

Nisam

Jesam

Tvoja digitalna EYCA kartica je spremna za korišćenje!

Preuzmi EYCA App na PlayStore ili AppStore prodavnici i besplatno se registruj, koristeći tvoj EYCA serijski broj :


Ukoliko želiš preuzeti i svoju fizičku EYCA karticu, neophodno je da posjetiš naše najbliže distributivno mjesto, a spisak se nalazi na linku.

Omladinski servisi

cover
Omladinski servisi
Omladinski servisi
Ul. Svetlane Kane Radević br. 3
Podgorica
omladinskiservisicg@gmail.com
+382 20 684 902
cover

Omladinski servisi su osnovani s ciljem sprovođenja omladinskih aktivnosti i omladinskog rada, prema Zakonu o mladima a u skladu sa Planom i programom rada omladinskog servisa. Omladinski servisi su omladinski klubovi i omladinski centri.


Omladinski klub/centar je prostor namijenjen mladima u kojem oni stiču znanje, vještine i iskustva koji doprinose njihovom ličnom, profesionalnom i društvenom razvoju. U njima se sprovode različite aktivnosti koje odgovaraju na potrebe i interesovanja mladih i na ovaj način im se pruža prilika da kreiraju aktivnosti koje bi mogle zadovoljiti njihove potrebe (npr. glumačke, filmske, muzičke, plesne radionice), kao i da rade na osmišljavanju i sprovođenju projekata/akcija kako bi se riješio neki problem u zajednici (ekološki, zdravstveni, obrazovni, nepoštovanje ljudskih prava itd.).


Takođe, kada se u omladinskom servisu ne sprovode redovne aktivnosti u skladu sa Planom i programom rada, prostor omladinskog servisa se može ustupiti na korišćenje drugim subjektima – fizičkim i pravnim licima, bez naknade, pod uslovom da aktivnosti koje navedeni subjekti realizuju, targetiraju ciljnu grupu mladih od 15 do 30 godina.


U Crnoj Gori trenutno postoje omladinski servisi u 11 opština i to u: Podgorici, Danilovgradu, Baru, Kotoru, Mojkovcu, Cetinju, Nikšiću, Plavu, Pljevljima, Šavniku i Petnjici.

Ostali partneri