NLB Banka AD Podgorica - EYCA

Naruči svoju EYCA karticu

Gore navedeni podaci se obrađuju i koriste u svrhu izdavanja EYCA kartice, a sve u skladu sa Politikom zaštite podataka ličnosti NVO "Centar za omladinsku edukaciju". Politika zaštite podataka ličnosti.

Uz to, ovom prijavom kao korisnik EYCA kartice, daješ saglasnost da NVO "Centar za omladinsku edukaciju" koristi navedene lične podatke i kako bi te informisao o novostima i promotivnim akcijama EYCA kartice, kao i u svrhu uspostavljanja i održavanja komunikacije sa tobom (koristimo SendinBlue platformu), u cilju unaprijeđenja usluge koju nudimo.

Važno: Ako si maloljetan/a, neophodno je da nam dostaviš potpisanu saglasnost roditelja za prikupljanje i obradu tvojih ličnih podataka, i to u roku od 5 radnih dana, poštom ili lično na adresu: Trg Nikole Kovačevića br. 13, 81 000 Podgorica.

Tvoja prijava je prihvaćena! Svakog radnog dana, EYCA karticu možeš preuzeti na adresama:

Na linku možeš pronaći sva mjesta gdje možeš preuzeti EYCA karticu.

NLB Banka AD Podgorica

cover
NLB Banka AD Podgorica
NLB Banka AD Podgorica
Bul. Stanka Dragojevića br. 46
Podgorica
19888
cover

NLB Banka AD Podgorica, je članica NLB Grupe, najveće bankarske i finansijske grupacije sa sjedištem u ovom regionu, koja pokriva tržišta s populacijom od oko 17,4 miliona ljudi. Ovaj region je naš dom u kojem rastemo i razvijamo naše poslovanje jer poznajemo običaje i kulturu ovdašnjih ljudi, razumijemo njihove finansijske potrebe.


Tradicija NLB Banke AD Podgorica seže do samih početaka bankarstva u Crnoj Gori. Danas smo jedna od vodećih banaka u zemlji sa više od 300 zaposlenih, u 20 filijala i 13 gradova. Posebno nas raduje da smo banka sa najvećim brojem stambenih kredita na tržištu, što pokazuje da nam građani vjeruju kod tako važnih pitanja kakvo je kupovina doma.


NLB i mladi


Studente i mlade koji traže posao i ulaze na tržište rada smatramo najvažnijim resursom za naš zajedničku budućnost. Cilj nam je da postanemo najpoželjniji poslodavac za najperspektivniji kadar. Kao društveno odgovorna kompanija želimo da znanje povežemo sa savremenom poslovnom praksom. Ističemo aktivnosti koje doprinose lakšem zapošljavanju mladih:


- Programi kratkih praksi za studente i učešće u programu stručnog osposobljavanja svršenih visokoškolaca Vlade Crne Gore. Pored sticanja prvog profesionalnog radnog iskustva, pružamo priliku visokoškolcima da radni angažman nastave u banci. Ovome u prilog ide činjenica da je gotovo 40% pripravnika koji su završili pripravnički staž u Banci, nastavilo da rade u istom ili drugom sektoru.


- Kvalifikovani NLB stručnjaci održavaju gostujuća predavanja u srednjim stručnim školama i nafakultetima;


Verujemo da povezivanjem unutar lokalnih zajednica, u saradnji sa drugima i kroz edukaciju mladih, kao društvo možemo mnogo napredovati.


Saradnju u okviru projekta „Evropska omladinska kartica Crne Gore“ NLB Banka će iskoristiti da pruži nove mogućnosti za upravljanje ličnim finansijama crnogorskoj omladini, prije svega kroz svoj NLB Studentski paket, koji će biti ponuđen vlasnicima EYCA kartice sa statusom studenta i prebivalištem u Crnoj Gori, uzrasta od 18 do 27 godina, i to bez članarine.


Za aktivaciju NLB Studentskog paketa, neophodno je pri dolasku u poslavnicu sa sobom ponijeti: potvrdu o studiranju / indeks, lični dokument i EYCA karticu.


Za one mlađe vlasnike ove kartice na raspolaganju je NLB Prvi paket koji mogu otvoriti u prisustvu staratelja. Kako bi ostvarili pravo na pakete usluga, dovoljno je da vlasnici EYCA kartice, sa ovom karticom i identifikacionim dokumentom, posjete najbližu filijalu NLB Banke radi prijave, ili da
apliciraju  popunjavanjem formulara  na web sajtu banke.


Obećavamo druženja sa studentima i edukaciju iz oblasti upravljanja ličnim finansijama i pozivamo studente da nas posjete u prvoj bezgotovinskoj filijali na Rimskom trgu u Podgorici, gdje mogu popiti kafu, koristiti WiFi i i NLB biblioteku, ali i porazgovarati sa našim službenicima o svim dilemama u vezi sa NLB proizvodima i uslugama.

Ostali partneri