U REDU

Ime*
Prezime*
Adresa*
Grad*
Poštanski broj*
Broj telefona*
eMail*
Datum rođenja*
*Gore navedeni podaci se koriste u svrhu izdavanja EYCA kartice.
Uz to, ovom prijavom je korisnik svojevoljno dao pravo NVO "Centar za omladinsku edukaciju" da koristi lične podatke u svrhu informisanja korisnika o novostima i promotivnim akcijama EYCA kartice, kao i komunikaciju sa korisnicima u cilju unaprijeđenja usluge.
Bul. Džordža Vošingtona br. 98/4, Podgorica
info@uniqa.me
Call centar: 020 444 700
DODAJ TVOJ CV
UNIQA NEŽIVOTNO OSIGURANJE

UNIQA osiguranje je dio UNIQA grupe, jedne od vodećih osiguravajućih grupa u Austriji, te srednjoj i istočnoj Europi. Sa aktivnostima na crnogorskom tržištu UNIQA je počela kroz kompaniju UNIQA životno osiguranje a.d. Podgorica u februaru 2008. nakon preuzimanja Zepter osiguranja. U junu iste godine, osnovana i je i kompanija UNIQA neživotno osiguranje a.d. Podgorica.
Od ulaska na crnogorsko tržište, poslovni imperativ obje kompanije je stvaranje kvalitetnih i inovativnih proizvoda namijenjenih pravnim i fizičkim licima kao i visoki nivo usluge.

UNIQA ima široku lepezu proizvoda osiguranja počevši od imovinskog osiguranja, osiguranja od nezgoda, osiguranja automobila, zdravstvenog osiguranja i različitih proizvoda životnih osiguranja. Ispunjavanje obećanja kroz ulaganje u siguran i srećan razvoj omladine i podrška projekata kakav je Evropska omladinska kartica, dio je UNIQA strategije doprinosa zajednici u kojoj posluje.

Za prvih 2.000 vlasnika EYCA kartica, UNIQA i NVO "Centar za omladinsku edukaciju" obezbjeđuju besplatno osiguranje od nezgode.

Osiguranje se aktivira 1. u mjesecu nakon preuzimanja kartice i važi na period od godinu dana. Osiguranje je sastavni dio prvih 2.000 EYCA kartica (nijesu potrebne dodatne potvrde od UNIQA osiguranja), a u slučaju da se desi osigurani slučaj, prilikom prijave (instrukcije na linku) potrebno je karticu dostaviti na uvid.

Uslove osiguranja možete preuzeti ovdje.

Pored besplatnog osiguranja, UNIQA za sve vlasnika kartica obezbjeđuje i dodatne benefite - popust od 10% na sledeće proizvode osiguranja:

Putno zdravstveno osiguranje
Osiguranje kuće ili stana
Kasko osiguranje.

Popuste možete ostvariti u nekoj od UNIQA poslovnica širom Crne Gore.

OSTALI PARTNERI