U REDU

Ime*
Prezime*
Adresa*
Grad*
Poštanski broj*
Broj telefona*
eMail*
Datum rođenja*
*Gore navedeni podaci se koriste u svrhu izdavanja EYCA kartice.
Uz to, ovom prijavom je korisnik svojevoljno dao pravo NVO "Centar za omladinsku edukaciju" da koristi lične podatke u svrhu informisanja korisnika o novostima i promotivnim akcijama EYCA kartice, kao i komunikaciju sa korisnicima u cilju unaprijeđenja usluge.
Ul. Moskovska 2D, Podgorica
info@pgbanka.me
Call centar: 020 415 750
DODAJ TVOJ CV
PODGORIČKA BANKA AD PODGORICA, Member of OTP Group

OTP Grupa kao dominantan učesnik na bankarskom tržištu u Mađarskoj, i u regionu Centralne i Istočne Evrope, pruža vrhunske finansijske usluge za više od 18,5 miliona klijenata fizičkih i pravnih lica u devet zemalja, u gotovo 1500 ekspozitura, putem više od 4000 bankomata, internet i elektronskih kanala.

Od svog osnivanja 1949. godine, kompanija se razvila u bankarsku grupu koja pruža univerzalne finansijske usluge.
Tokom 1990. godine, Nacionalna banka za štednju postaje privatna kompanija sa akcijskim kapitalom od 23 milijarde forinti. Njeno ime promijenjeno je u Nacionalna banka za štednju i komercijalne poslove. Zatim su nebankarske usluge, zajedno sa svojim organizacionim jedinicama za podršku, odvojene od banke.

Privatizacija OTP banke počela je 1995. godine kao rezultat tri javne ponude i uz ponudu akcija banke koje su uvrštene na Berzi Budimpešte (Budapest Stock Exchange). Banku trenutno karakteriše vlasništvo privatnih i institucionalnih (finansijskih) investitora.
OTP banka je proteklih godina završila nekoliko uspješnih akvizicija, postajući ključni učesnik u regionu. Pored Mađarske, OTP Grupa trenutno posluje u 10 zemalja regiona preko svojih podružnica: u Albaniji (OTP banka Albanija), u Bugarskoj (DSK banka, Ekpressbank), u Hrvatskoj (OTP banka Hrvatska), u Rumuniji (OTP banka Rumunija), u Srbiji (Vojvođanska banka), u Slovačkoj (OTP Banka Slovensko), u Ukrajini (CJSC OTP banka), u Crnoj Gori (Crnogorska komercijalna banka i Podgorička banka) i u Rusiji (OAO OTP banka).

Kontinuirani razvoj i širenje OTP banke značajno su doprinijeli uspješnom i efikasnom poslovanju bankarske grupe, koja pruža visokokvalitetne usluge kako građanima, tako i klijentima pravnim licima. Uprkos intenzivnoj konkurenciji, tržišna pozicija OTP banke je stabilna u više segmenata, i zauzima vodeću ulogu na evropskom tržištu u pogledu profitabilnosti i stabilnosti.

Koristeći EYCA karticu, besplatno aktiviraj Fun Club paket za mlade u svim poslovnicima banke širom Crne Gore!

OSTALI PARTNERI