U REDU

Ime*
Prezime*
Adresa*
Grad*
Poštanski broj*
Broj telefona*
eMail*
Datum rođenja*
*Gore navedeni podaci se obrađuju i koriste u svrhu izdavanja EYCA kartice, a sve u skladu sa Politikom zaštite podataka ličnosti NVO "Centar za omladinsku edukaciju". Politika zaštite podataka ličnosti

Uz to, ovom prijavom kao korisnik EYCA kartice, daješ saglasnost da NVO "Centar za omladinsku edukaciju" koristi navedene lične podatke i kako bi te informisao o novostima i promotivnim akcijama EYCA kartice, kao i u svrhu uspostavljanja i održavanja komunikacije sa tobom, u cilju unaprijeđenja usluge koju nudimo.

Važno: Ako si maloljetan/a, neophodno je da nam dostaviš potpisanu saglasnost roditelja za prikupljanje i obradu tvojih ličnih podataka, i to u roku od 5 radnih dana, poštom ili lično na adresu: Trg Nikole Kovačevića br. 13, 81 000 Podgorica.
Ul. Moskovska 2D, Podgorica
info@pgbanka.me
Call centar: 020 415 750
DODAJ TVOJ CV
PODGORIČKA BANKA AD PODGORICA, Member of OTP Group

OTP Grupa kao dominantan učesnik na bankarskom tržištu u Mađarskoj, i u regionu Centralne i Istočne Evrope, pruža vrhunske finansijske usluge za više od 18,5 miliona klijenata fizičkih i pravnih lica u devet zemalja, u gotovo 1500 ekspozitura, putem više od 4000 bankomata, internet i elektronskih kanala.

Od svog osnivanja 1949. godine, kompanija se razvila u bankarsku grupu koja pruža univerzalne finansijske usluge.
Tokom 1990. godine, Nacionalna banka za štednju postaje privatna kompanija sa akcijskim kapitalom od 23 milijarde forinti. Njeno ime promijenjeno je u Nacionalna banka za štednju i komercijalne poslove. Zatim su nebankarske usluge, zajedno sa svojim organizacionim jedinicama za podršku, odvojene od banke.

Privatizacija OTP banke počela je 1995. godine kao rezultat tri javne ponude i uz ponudu akcija banke koje su uvrštene na Berzi Budimpešte (Budapest Stock Exchange). Banku trenutno karakteriše vlasništvo privatnih i institucionalnih (finansijskih) investitora.
OTP banka je proteklih godina završila nekoliko uspješnih akvizicija, postajući ključni učesnik u regionu. Pored Mađarske, OTP Grupa trenutno posluje u 10 zemalja regiona preko svojih podružnica: u Albaniji (OTP banka Albanija), u Bugarskoj (DSK banka, Ekpressbank), u Hrvatskoj (OTP banka Hrvatska), u Rumuniji (OTP banka Rumunija), u Srbiji (Vojvođanska banka), u Slovačkoj (OTP Banka Slovensko), u Ukrajini (CJSC OTP banka), u Crnoj Gori (Crnogorska komercijalna banka i Podgorička banka) i u Rusiji (OAO OTP banka).

Kontinuirani razvoj i širenje OTP banke značajno su doprinijeli uspješnom i efikasnom poslovanju bankarske grupe, koja pruža visokokvalitetne usluge kako građanima, tako i klijentima pravnim licima. Uprkos intenzivnoj konkurenciji, tržišna pozicija OTP banke je stabilna u više segmenata, i zauzima vodeću ulogu na evropskom tržištu u pogledu profitabilnosti i stabilnosti.

Koristeći EYCA karticu, besplatno aktiviraj Fun Club paket za mlade u svim poslovnicima banke širom Crne Gore!

OSTALI PARTNERI