U REDU

Ime*
Prezime*
Adresa*
Grad*
Poštanski broj*
Broj telefona*
eMail*
Datum rođenja*
*Gore navedeni podaci se koriste u svrhu izdavanja EYCA kartice.
Uz to, ovom prijavom je korisnik svojevoljno dao pravo NVO "Centar za omladinsku edukaciju" da koristi lične podatke u svrhu informisanja korisnika o novostima i promotivnim akcijama EYCA kartice, kao i komunikaciju sa korisnicima u cilju unaprijeđenja usluge.
Ul. Svetlane Kane Radević br. 3, Podgorica
ms@ms.gov.me
020 684 902
MINISTARSTVO SPORTA I MLADIH

Vlada Crne Gore i Ministarstvo sporta i mladih u kontinuitetu rade na pružanju podrške mladim ljudima i omladinskim organizacijama u oblasti jačanja njihovih vještina i kompetencija sa ciljem da postanu aktivni građani i nosioci pozitivnih društvenih promjena.

Otvoren i partnerski odnos koji Ministarstvo sporta i mladih njeguje sa mladima u različitim oblastima društvenog života, uz puno uvažavanje njihovih ideja i kreativnosti, jedan je od najboljih pokazatelja spremnosti Vlade Crne Gore da osnažuje mlade u njihovom periodu sazrijevanja.

Ministarstvo sporta i mladih kao generalni pokrovitelj Evropske omladinske kartice, kroz podršku ovom projektu doprinosi jačanju mobilnosti mladih, njihovoj neformalnoj edukaciji, umrežavanju sa vršnjacima na lokalnom, nacionalnom i evropskom nivou.

O aktivnostima Ministarstva sporta i mladih više na http://www.ms.gov.me/ministarstvo/direktorat_za_mlade/