U REDU

Ime*
Prezime*
Adresa*
Grad*
Poštanski broj*
Broj telefona*
eMail*
Datum rođenja*
*Gore navedeni podaci se obrađuju i koriste u svrhu izdavanja EYCA kartice, a sve u skladu sa Politikom zaštite podataka ličnosti NVO "Centar za omladinsku edukaciju". Politika zaštite podataka ličnosti

Uz to, ovom prijavom kao korisnik EYCA kartice, daješ saglasnost da NVO "Centar za omladinsku edukaciju" koristi navedene lične podatke i kako bi te informisao o novostima i promotivnim akcijama EYCA kartice, kao i u svrhu uspostavljanja i održavanja komunikacije sa tobom, u cilju unaprijeđenja usluge koju nudimo.

Važno: Ako si maloljetan/a, neophodno je da nam dostaviš potpisanu saglasnost roditelja za prikupljanje i obradu tvojih ličnih podataka, i to u roku od 5 radnih dana, poštom ili lično na adresu: Trg Nikole Kovačevića br. 13, 81 000 Podgorica.
SHARE:
12.02.2019.
Škola demokratije – XXVIII generacija

Program Škole demokratije uključuje 20 sesija koje su kombinacija predavanja, interaktivnog rada kroz radionice i simulacije, kao i projekcije filmova uz prateće diskusije. Nastava se izvodi tokom četiri mjeseca, jednom do dva puta nedjeljno, u trajanju od sat i po.

Pravo učešća imaju kandidati/kinje iznad 18 godina života, bez obzira na pol, nacionalnost, vjeru ili uvjerenja, uz naznaku da prednost imaju svi oni koji pokazuju visok stepen društvenog aktivizma u vladinom, nevladinom, partijskom, sindikalnom, medijskom, privrednom, naučnom, kulturnom okviru i studentskim udruženjima i inicijativama. Škola je namijenjena onima koji žele da doprinesu razvoju demokratije i građanskog društva u Crnoj Gori. 

Škola demokratije je posvećena razumijevanju ideje demokratije i načina na koji se ta ideja primjenjuje. Inovirani program za XXVIII generaciju uključuje adresiranje koncepta demokratije, liderstva, populizma, vladavine prava, načina funkcionisanja vlasti u skladu sa demokratskim principima, mjesta i uloge nevladinih organizacija, sindikata, medija, političkih partija, akademske i kulturne zajednice u demokratskom oblikovanju društva, zatim značaja političke participacije žena, izbora i izgradnje povjerenja u izborni proces, ali i odnosa demokratije i modernih medija, uticaja javnog mnjenja, uz osvrt na proces evropeizacije, uspostavljanje političkog pamćenja, kulture ljudskih prava, kao i demokratske političke kulture. Sa odabranim učesnicima/cama ovog programa radiće ugledni domaći i strani predavači/ceiz različitih društvenih sfera i sa različitim ekspertizama.

Sve troškove Škole demokratije pokriva fondacija Friedrich Ebert i CGO, uz obavezu učesnika/ce da pohađa najmanje 80% programa. Nakon završene Škole učesnici/e dobijaju diplomu.

Zainteresovani kandidati/kinje mogu podnijeti prijavu (CV sa kontakt podacima i motivaciono pismo)  najkasnije do 21. februara 2019, do 16h, putem e-mail adrese: info@cgo-cce.org sa naznakom Prijava – Škola demokratije XXVIII generacija.

Izvor: CGO