U REDU

Ime*
Prezime*
Adresa*
Grad*
Poštanski broj*
Broj telefona*
eMail*
Datum rođenja*
*Gore navedeni podaci se koriste u svrhu izdavanja EYCA kartice.
Uz to, ovom prijavom je korisnik svojevoljno dao pravo NVO "Centar za omladinsku edukaciju" da koristi lične podatke u svrhu informisanja korisnika o novostima i promotivnim akcijama EYCA kartice, kao i komunikaciju sa korisnicima u cilju unaprijeđenja usluge.
SHARE:
08.02.2019.
Maximasing Impact seminar održan u Briselu

 

 

Nosioci licence Evropske omladinske kartice u Crnoj Gori, predstavnici NVO „Centar za omladinsku edukaciju“ bili su prisutni na dvodnevnom seminaru posvećenom dodatnom umrežavanju EYCA članica i njihovoj razmjeni dobrih praksi, u radu sa mladima i rješavanjem problema na lokalnom nivou.

Učesnici seminara su tokom prvog dana rada, imali priliku da razgovaraju sa ekspertima iz sledećih oblasti: izrada mobilnih aplikacija, marketing i komunikacije, saradnja sa firmama koje daju popuste, jačanje partnerstva sa državnim institucijama itd.

Narednog dana, članice EYCA organizacije su dijelile pozitivna iskustva i dobre primjere iz prakse, pa je i predstavnik Crne Gore, Jugoslav Radović, elaborirao dosadašnje učinke saradnje Ministarstva sporta i mladih i NVO „Centar za omladinsku edukaciju“, koji se ogledaju u zajedničkoj viziji jačanja evropske omladinske kartice u Crnoj Gori, što je rezultiralo brojkom od 1.600 distribuiranih kartica u svim gradovima u Crnoj Gori do sada.

Okupljenima je predstavljena i saradnja i naglašeno društveno odgovorno poslovanje kompanija, sponzora projekta, kao što su Crnogorski Telekom, Societe Generale Montenegro, UNIQA osiguranje, INA Crna Gora, Ledo.

U cilju jačanja Evropske omladinske kartice u Crnoj Gori, govoreno je i o značaju podrške koju pružaju Studentski parlament UCG, Unija srednjoškolaca CG i Unija mladih preduzetnika CG, koji kroz svoje marketinške kanale kontinuirano pružaju logističku pomoć naporima NVO „Centar za omladinsku edukaciju“ da informacije o popustima i prilikama za dodatnu edukaciju dođu do što većeg broja mladih.

Takođe, u popodnevnim časovima, bila je organizovana posjeta Eurodesku, gdje je održano predavanje o omladinskoj politici na evropskom nivou, kroz akcenat na ključne poruke, koje se tiču jačanja kapaciteta mladih, volonterizma, mobilnosti itd. Radni dan završen je prigodnim koktelom, organizovanim u ambasadi Andore, gdje su okupljeni mogli prisustvovali prezentaciji o jačanju demokratije među mladima, Nj.E. ambasadora Andore u Belgiji, Esthera Rabase Grau, kao i prezentaciji evropske omladinske kartice (EYCA) od strane direktora, gospodina Manela Sancheza.