U REDU

Ime*
Prezime*
Adresa*
Grad*
Poštanski broj*
Broj telefona*
eMail*
Datum rođenja*
*Gore navedeni podaci se obrađuju i koriste u svrhu izdavanja EYCA kartice, a sve u skladu sa Politikom zaštite podataka ličnosti NVO "Centar za omladinsku edukaciju". Politika zaštite podataka ličnosti

Uz to, ovom prijavom kao korisnik EYCA kartice, daješ saglasnost da NVO "Centar za omladinsku edukaciju" koristi navedene lične podatke i kako bi te informisao o novostima i promotivnim akcijama EYCA kartice, kao i u svrhu uspostavljanja i održavanja komunikacije sa tobom, u cilju unaprijeđenja usluge koju nudimo.

Važno: Ako si maloljetan/a, neophodno je da nam dostaviš potpisanu saglasnost roditelja za prikupljanje i obradu tvojih ličnih podataka, i to u roku od 5 radnih dana, poštom ili lično na adresu: Trg Nikole Kovačevića br. 13, 81 000 Podgorica.
SHARE:
08.02.2019.
Maximasing Impact seminar održan u Briselu

 

 

Nosioci licence Evropske omladinske kartice u Crnoj Gori, predstavnici NVO „Centar za omladinsku edukaciju“ bili su prisutni na dvodnevnom seminaru posvećenom dodatnom umrežavanju EYCA članica i njihovoj razmjeni dobrih praksi, u radu sa mladima i rješavanjem problema na lokalnom nivou.

Učesnici seminara su tokom prvog dana rada, imali priliku da razgovaraju sa ekspertima iz sledećih oblasti: izrada mobilnih aplikacija, marketing i komunikacije, saradnja sa firmama koje daju popuste, jačanje partnerstva sa državnim institucijama itd.

Narednog dana, članice EYCA organizacije su dijelile pozitivna iskustva i dobre primjere iz prakse, pa je i predstavnik Crne Gore, Jugoslav Radović, elaborirao dosadašnje učinke saradnje Ministarstva sporta i mladih i NVO „Centar za omladinsku edukaciju“, koji se ogledaju u zajedničkoj viziji jačanja evropske omladinske kartice u Crnoj Gori, što je rezultiralo brojkom od 1.600 distribuiranih kartica u svim gradovima u Crnoj Gori do sada.

Okupljenima je predstavljena i saradnja i naglašeno društveno odgovorno poslovanje kompanija, sponzora projekta, kao što su Crnogorski Telekom, Societe Generale Montenegro, UNIQA osiguranje, INA Crna Gora, Ledo.

U cilju jačanja Evropske omladinske kartice u Crnoj Gori, govoreno je i o značaju podrške koju pružaju Studentski parlament UCG, Unija srednjoškolaca CG i Unija mladih preduzetnika CG, koji kroz svoje marketinške kanale kontinuirano pružaju logističku pomoć naporima NVO „Centar za omladinsku edukaciju“ da informacije o popustima i prilikama za dodatnu edukaciju dođu do što većeg broja mladih.

Takođe, u popodnevnim časovima, bila je organizovana posjeta Eurodesku, gdje je održano predavanje o omladinskoj politici na evropskom nivou, kroz akcenat na ključne poruke, koje se tiču jačanja kapaciteta mladih, volonterizma, mobilnosti itd. Radni dan završen je prigodnim koktelom, organizovanim u ambasadi Andore, gdje su okupljeni mogli prisustvovali prezentaciji o jačanju demokratije među mladima, Nj.E. ambasadora Andore u Belgiji, Esthera Rabase Grau, kao i prezentaciji evropske omladinske kartice (EYCA) od strane direktora, gospodina Manela Sancheza.