U REDU

Ime*
Prezime*
Adresa*
Grad*
Poštanski broj*
Broj telefona*
eMail*
Datum rođenja*
*Gore navedeni podaci se obrađuju i koriste u svrhu izdavanja EYCA kartice, a sve u skladu sa Politikom zaštite podataka ličnosti NVO "Centar za omladinsku edukaciju". Politika zaštite podataka ličnosti

Uz to, ovom prijavom kao korisnik EYCA kartice, daješ saglasnost da NVO "Centar za omladinsku edukaciju" koristi navedene lične podatke i kako bi te informisao o novostima i promotivnim akcijama EYCA kartice, kao i u svrhu uspostavljanja i održavanja komunikacije sa tobom, u cilju unaprijeđenja usluge koju nudimo.

Važno: Ako si maloljetan/a, neophodno je da nam dostaviš potpisanu saglasnost roditelja za prikupljanje i obradu tvojih ličnih podataka, i to u roku od 5 radnih dana, poštom ili lično na adresu: Trg Nikole Kovačevića br. 13, 81 000 Podgorica.
SHARE:
31.01.2019.
Izabrani članovi EYCA Youth panela

Nakon obimnog procesa selekcije, prvi EYCA panel mladih je spreman da započne svoj rad. Panel se sastoji od 10 mladih ljudi iz 9 zemalja u mreži EYCA:

Aleksa Zivkovic | Srbija

Alekandra Sipos | Mađarska

Ali Khaled Ali NOOR | Francuska

Huv Sherrard | Škotska

Velika Britanija Judit Ivan |

Mađarska Julia Fernandez Arribas |

Španija Luka Keseric |

Slovenija Mark Anthoni Borg |

Malta Markos Chionos |

Grčka Serena Boukelmoun | Lukembourg

Ideja o EYCA omladinskom panelu predložila je grupa vlasnika kartica koja je prisustvovala EYCA konferenciji u Beogradu 2017. godine. Cilj omladinskog panela je da bude glas vlasnika EYCA kartica širom Evrope, u procesu kreiranja projekata i programa, kako bi maksimizirali njihov pozitivan uticaj na živote mladih ljudi.

Pored toga, Komisija će raditi na tome da Odboru EYCA pruži uvid u izazove sa kojima se mladi suočavaju i takođe će dobiti podršku od EYCA-e kako bi insistirala na uzrocima koji su strastveni. Njihov dvogodišnji mandat će početi u martu dogovornim sastankom u Pragu, gdje će Komisija raditi na definisanju njihovih prioriteta, ciljeva i strategija za njihovo ostvarivanje.

EYCA Youth panel će takođe prisustvovati Konferenciji EYCA u junu u Sloveniji, gde će se direktno sastati sa EYCA i svim organizacijama članicama.