U REDU

Ime*
Prezime*
Adresa*
Grad*
Poštanski broj*
Broj telefona*
eMail*
Datum rođenja*
*Gore navedeni podaci se koriste u svrhu izdavanja EYCA kartice.
Uz to, ovom prijavom je korisnik svojevoljno dao pravo NVO "Centar za omladinsku edukaciju" da koristi lične podatke u svrhu informisanja korisnika o novostima i promotivnim akcijama EYCA kartice, kao i komunikaciju sa korisnicima u cilju unaprijeđenja usluge.
SHARE:
18.11.2019.
Omladinski aktivizam u cilju poboljšanja uslova mladih sa hendikepom

U ponedeljak, 18. novembra u saradnji sa Udruženjem mladih sa hendikepom Crne Gore, organizovano je druženje na temu omladinskog aktivizma.

U okviru uvodnog izlaganja razgovarano je o radu NVO "Centar za omladinsku edukaciju", nakon čega su članovi UMHCG upoznati sa aktuelnim projektima i programima koje NVO COE sprovodi u Crnoj Gori.

Članovima UMHCG je predstavljena i Evropska omladinska kartica, njeni benefiti, nakon čega je vođena debata o tome koji su benefiti Udruženju i njegovim članovima neophodni, a da naša NVO, kao impementator EYCA programa u Crnoj Gori može da to omogući.

Radionica se organizuje u okviru programa “De Facto Razvoj”: Podrška rastu manjih OGD, koji realizuje Fond za aktivno građanstvo (FAKT), uz podršku Evropske unije, kroz IPA program za razvoj civilnog društva (Civil Facillity Montenegro Programme 2016), kao i kofinansiranje Ministarstva javne uprave.