U REDU

Ime*
Prezime*
Adresa*
Grad*
Poštanski broj*
Broj telefona*
eMail*
Datum rođenja*
*Gore navedeni podaci se obrađuju i koriste u svrhu izdavanja EYCA kartice, a sve u skladu sa Politikom zaštite podataka ličnosti NVO "Centar za omladinsku edukaciju". Politika zaštite podataka ličnosti

Uz to, ovom prijavom kao korisnik EYCA kartice, daješ saglasnost da NVO "Centar za omladinsku edukaciju" koristi navedene lične podatke i kako bi te informisao o novostima i promotivnim akcijama EYCA kartice, kao i u svrhu uspostavljanja i održavanja komunikacije sa tobom, u cilju unaprijeđenja usluge koju nudimo.

Važno: Ako si maloljetan/a, neophodno je da nam dostaviš potpisanu saglasnost roditelja za prikupljanje i obradu tvojih ličnih podataka, i to u roku od 5 radnih dana, poštom ili lično na adresu: Trg Nikole Kovačevića br. 13, 81 000 Podgorica.
SHARE:
18.11.2019.
Omladinski aktivizam u cilju poboljšanja uslova mladih sa hendikepom

U ponedeljak, 18. novembra u saradnji sa Udruženjem mladih sa hendikepom Crne Gore, organizovano je druženje na temu omladinskog aktivizma.

U okviru uvodnog izlaganja razgovarano je o radu NVO "Centar za omladinsku edukaciju", nakon čega su članovi UMHCG upoznati sa aktuelnim projektima i programima koje NVO COE sprovodi u Crnoj Gori.

Članovima UMHCG je predstavljena i Evropska omladinska kartica, njeni benefiti, nakon čega je vođena debata o tome koji su benefiti Udruženju i njegovim članovima neophodni, a da naša NVO, kao impementator EYCA programa u Crnoj Gori može da to omogući.

Radionica se organizuje u okviru programa “De Facto Razvoj”: Podrška rastu manjih OGD, koji realizuje Fond za aktivno građanstvo (FAKT), uz podršku Evropske unije, kroz IPA program za razvoj civilnog društva (Civil Facillity Montenegro Programme 2016), kao i kofinansiranje Ministarstva javne uprave.