U REDU

Ime*
Prezime*
Adresa*
Grad*
Poštanski broj*
Broj telefona*
eMail*
Datum rođenja*
*Gore navedeni podaci se obrađuju i koriste u svrhu izdavanja EYCA kartice, a sve u skladu sa Politikom zaštite podataka ličnosti NVO "Centar za omladinsku edukaciju". Politika zaštite podataka ličnosti

Uz to, ovom prijavom kao korisnik EYCA kartice, daješ saglasnost da NVO "Centar za omladinsku edukaciju" koristi navedene lične podatke i kako bi te informisao o novostima i promotivnim akcijama EYCA kartice, kao i u svrhu uspostavljanja i održavanja komunikacije sa tobom, u cilju unaprijeđenja usluge koju nudimo.

Važno: Ako si maloljetan/a, neophodno je da nam dostaviš potpisanu saglasnost roditelja za prikupljanje i obradu tvojih ličnih podataka, i to u roku od 5 radnih dana, poštom ili lično na adresu: Trg Nikole Kovačevića br. 13, 81 000 Podgorica.
SHARE:
21.11.2019.
Završna aktivnost u sklopu predavanja "Budi društveno odgovoran/a - budi volonter/ka!"

U Bijelom Polju, 20. novembra je realizovana poslednja aktivnost u okviru ciklusa predavanja "Budi društveno odgovoran/na - budi volonter/ka!", gdje su predstavnici NVO "Centar za omladinsku edukaciju" okupljenim srednjoškolcima predstavili rad organizacije, kao i projekte koji se trenutno realizuju.

U komunikaciji sa mladima, predstavljen je vodeći projekat organizacije u tekućoj godini - Evropska omladinska kartica, kao i benefiti koji se mogu ostvariti na lokalu, korištenjem iste.

Drugi dio predavanja vođen je kroz dijalog sa mladima na temu omladinskog aktivizma i prilika koje im se pružaju.

Ovim putem se zahvaljujemo Kancelariji za mlade u lokalnoj samoupravi Bijelo Polje, koja je omogućila prostor za održavanje predavanja i prezentacije. 

Aktivnost je organizovana u okviru programa “De Facto Razvoj”: Podrška rastu manjih OGD, koji realizuje Fond za aktivno građanstvo (FAKT), uz podršku Evropske unije, kroz IPA program za razvoj civilnog društva (Civil Facillity Montenegro Programme 2016), kao i kofinansiranje Ministarstva javne uprave.