U REDU

Ime*
Prezime*
Adresa*
Grad*
Poštanski broj*
Broj telefona*
eMail*
Datum rođenja*
*Gore navedeni podaci se obrađuju i koriste u svrhu izdavanja EYCA kartice, a sve u skladu sa Politikom zaštite podataka ličnosti NVO "Centar za omladinsku edukaciju". Politika zaštite podataka ličnosti

Uz to, ovom prijavom kao korisnik EYCA kartice, daješ saglasnost da NVO "Centar za omladinsku edukaciju" koristi navedene lične podatke i kako bi te informisao o novostima i promotivnim akcijama EYCA kartice, kao i u svrhu uspostavljanja i održavanja komunikacije sa tobom, u cilju unaprijeđenja usluge koju nudimo.

Važno: Ako si maloljetan/a, neophodno je da nam dostaviš potpisanu saglasnost roditelja za prikupljanje i obradu tvojih ličnih podataka, i to u roku od 5 radnih dana, poštom ili lično na adresu: Trg Nikole Kovačevića br. 13, 81 000 Podgorica.
SHARE:
01.10.2019.
Objavljen poziv za za predstavnika/cu mladih iz Crne Gore u Upravnom odboru RYCO kancelarije

Na osnovu člana 16 Statuta Regionalne kancelarije za saradnju mladih, a u vezi sa članom 3 Sporazuma o osnivanju Regionalne kancelarije za saradnju mladih od 4. jula 2016. godine

Ministarstvo sporta i mladih upućuje

JAVNI POZIV

za predstavnika/cu mladih u Upravnom odboru Regionalne kancelarije za saradnju mladih

Ministarstvo sporta i mladih raspisuje javni poziv za predstavnika mladih u Upravnom odboru Regionalne kancelarije za saradnju mladih

Regionalna kancelarija za saradnju mladih je međunarodna organizacija, osnovana od strane vlada Crne Gore, Srbije, Albanije, Sjeverne Makedonije, Kosova i Bosne i Hercegovine u saradnji sa civilnim sektorom, čiji je cilj da stvori uslove i aktivnosti podrške koji promovišu pomirenje, mobilnost, demokratske vrijednosti, učešće, aktivizam i interkulturalno učenje među mladima u regionu. Sporazum o osnivanju Kancelarije je potpisan od strane regionalnih vlada 4. jula 2016.godine na samitu u Parizu. 

Predstavnik mladih će obavljati mandat 3 godine, bez mogućnosti reizbora. Predstavnik/ca će govoriti u interesu mladih svoje države i predstavljati glas mladih na sastancima Upravnog odbora.

Kandidat/kinja mora da ispuni sljedeće uslove:

- da je crnogorski državljanin, sa prebivalištem u Crnoj Gori;
- da nije mlađi/a od 18, a stariji/a od 30 godina;
- da nije krivično osuđivan/na;
- da se protiv kandidata/kinje ne vodi krivični postupak;
- da posjeduje znanje engleskog jezika, najmanje nivo B2;
- da ima najmanje 3 godine iskustva u radu sa mladima ili omladinskoj politici;
- da ima iskustvo u međunarodnim i regionalnim razmjenama, najmanje jedna;

Takođe, potrebno je dostaviti:

- dokaz da je kandidat/kinja crnogorski državljanin, sa prebivalištem u Crnoj Gori;
- dokaz da kandidat/kinje nije mlađi/a od 18, a stariji/a od 30 godina;
- biografiju kandidata/kinje, sa podacima o iskustvu u vezi sa omladinskom politikom, omladinskim radom, učešću mladih u donošenju odluka;
- uvjerenje nadleznog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi krivični postupak;
- dokaz (uvjerenje/potvrda) o potrebnom znanju engleskog jezika;
- dokaz (potvrda) o potrebnom iskustvu u radu sa mladima ili omladinskoj politici;
- dokaz (potvrda) o potrebnom iskustvu u međunarodnim i regionalnim razmjenama;
- izjavu kandidata/kinje da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;
- izjavu kandidata/kinje da prihvata kandidaturu za predstavnika mladih u Regionalnoj kancelariji za saradnju mladih, sa trogodišnjim mandatom bez mogućnosti reizbora;
- najmanje dva pisma preporuke relevantnih institucija i organizacija za pomenutu oblast.

Svi zainteresovani kandidati treba da pošalju CV, motivaciono pismo koje će pokazati njihovo interesovanje za omladinsku politiku, kao i koliko je njihovo znanje i iskustvo u prethodnom radu primjenljivo na Regionalnu kancelariju za saradnju mladih Zapadnog Balkana.

Potrebna dokumenta je potrebno dostaviti u prostorijama Ministarstva, radnim danima od 12 do 14 sati na adresu:

VLADA CRNE GORE
Ministarstvo sporta i mladih
Svetlane Kane Radević br. 3
81 000 Podgorica

Sa napomenom: Predlaganje kandidata/kinje za predstavnika mladih u Upravnom odboru Regionalne kancelarije za saradnju mladih, kao i na mail adresu: ms@ms.gov.me ili danijela.vujosevic@ms.gov.me zaključno sa 17. oktobrom tekuće godine.

Za više informacija o Regionalnoj kancelariji za saradnju mladih možete posjetiti sajt https://www.rycowb.org 

Rok za dostavljanje prijedloga je 15 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Ministarstvo će, u roku od tri dana od dana isteka roka za dostavljanje prijedloga, na internet stranici www.ms.gov.me objaviti listu kandidata koji su predloženi za člana Upravnog odbora Regionalne kancelarije za saradnju mladih.

Komisija, koju će Ministar sporta i mladih obrazovati, će u roku od sedam dana od dana objave liste kandidata koji su predloženi za člana Upravnog odbora, izabrati onog kandidata koji ispunjava sve uslove ovog javnog poziva.

Prijedlog kandidata za predstavnika Upravnog odbora biće razmatran samo ako je dostavljena kompletna dokumentacija.

Eventualna pitanja oko postupka predlaganja kandidata za predstavnika Upravnog odbora Regionalne kancelarije za saradnju mladih, mogu se dostaviti elektronskim putem, na adresu: ms@ms.gov.me  ili danijela.vujosevic@ms.gov.me

Ministarstvo sporta i mladih