U REDU

Ime*
Prezime*
Adresa*
Grad*
Poštanski broj*
Broj telefona*
eMail*
Datum rođenja*
*Gore navedeni podaci se koriste u svrhu izdavanja EYCA kartice.
Uz to, ovom prijavom je korisnik svojevoljno dao pravo NVO "Centar za omladinsku edukaciju" da koristi lične podatke u svrhu informisanja korisnika o novostima i promotivnim akcijama EYCA kartice, kao i komunikaciju sa korisnicima u cilju unaprijeđenja usluge.
SHARE:
08.08.2019.
Radionica: Lobiranje i zagovaranje

NVO "Centar za omladinsku edukaciju" je održao i drugu obuku u okviru projekta #DoMoreBeMore, u okviru koje je razgovarano sa mladima iz više crnogorskih organizacija.

Obuku je održana u Omladinskom centru u Podgorici, a istu je fascilirala Sanja Šišovć na teme lobiranje i zagovaranje među donosiocima odluka u Crnoj Gori.

Ova aktivnost realizovana je kroz projekat koji finansira @faktcg kroz projekat #DeFacto od strane Evropske unije, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori kroz program IPA 2016 Instrument za civilno društvo.