U REDU

Ime*
Prezime*
Adresa*
Grad*
Poštanski broj*
Broj telefona*
eMail*
Datum rođenja*
*Gore navedeni podaci se koriste u svrhu izdavanja EYCA kartice.
Uz to, ovom prijavom je korisnik svojevoljno dao pravo NVO "Centar za omladinsku edukaciju" da koristi lične podatke u svrhu informisanja korisnika o novostima i promotivnim akcijama EYCA kartice, kao i komunikaciju sa korisnicima u cilju unaprijeđenja usluge.
SHARE:
08.08.2019.
Radionica: Lobiranje i zagovaranje

NVO "Centar za omladinsku edukaciju" je održao i drugu obuku u okviru projekta #DoMoreBeMore, u okviru koje je razgovarano sa mladima iz više crnogorskih organizacija.

Obuku je održana u Omladinskom centru u Podgorici, a istu je fascilirala Sanja Šišovć na teme lobiranje i zagovaranje među donosiocima odluka u Crnoj Gori.

Među učesnicima smo imali mlade iz različitih organizacija, koji su u okiru obuke imali mogućnost da kroz komunikaciju sa trenerom, dođu do velikog broja odgovora i primjera iz praksi, koje će u budućnosti primijeniti u okviru svojih NVO u kojima djeluju.

Trening se organizuje u okviru programa “De Facto Razvoj”: Podrška rastu manjih OGD, koji realizuje Fond za aktivno građanstvo (FAKT), uz podršku Evropske unije, kroz IPA program za razvoj civilnog društva (Civil Facillity Montenegro Programme 2016), kao i kofinansiranje Ministarstva javne uprave.