U REDU

Ime*
Prezime*
Adresa*
Grad*
Poštanski broj*
Broj telefona*
eMail*
Datum rođenja*
*Gore navedeni podaci se obrađuju i koriste u svrhu izdavanja EYCA kartice, a sve u skladu sa Politikom zaštite podataka ličnosti NVO "Centar za omladinsku edukaciju". Politika zaštite podataka ličnosti

Uz to, ovom prijavom kao korisnik EYCA kartice, daješ saglasnost da NVO "Centar za omladinsku edukaciju" koristi navedene lične podatke i kako bi te informisao o novostima i promotivnim akcijama EYCA kartice, kao i u svrhu uspostavljanja i održavanja komunikacije sa tobom, u cilju unaprijeđenja usluge koju nudimo.

Važno: Ako si maloljetan/a, neophodno je da nam dostaviš potpisanu saglasnost roditelja za prikupljanje i obradu tvojih ličnih podataka, i to u roku od 5 radnih dana, poštom ili lično na adresu: Trg Nikole Kovačevića br. 13, 81 000 Podgorica.
SHARE:
08.08.2019.
Radionica: Lobiranje i zagovaranje

NVO "Centar za omladinsku edukaciju" je održao i drugu obuku u okviru projekta #DoMoreBeMore, u okviru koje je razgovarano sa mladima iz više crnogorskih organizacija.

Obuku je održana u Omladinskom centru u Podgorici, a istu je fascilirala Sanja Šišovć na teme lobiranje i zagovaranje među donosiocima odluka u Crnoj Gori.

Među učesnicima smo imali mlade iz različitih organizacija, koji su u okiru obuke imali mogućnost da kroz komunikaciju sa trenerom, dođu do velikog broja odgovora i primjera iz praksi, koje će u budućnosti primijeniti u okviru svojih NVO u kojima djeluju.

Trening se organizuje u okviru programa “De Facto Razvoj”: Podrška rastu manjih OGD, koji realizuje Fond za aktivno građanstvo (FAKT), uz podršku Evropske unije, kroz IPA program za razvoj civilnog društva (Civil Facillity Montenegro Programme 2016), kao i kofinansiranje Ministarstva javne uprave.