U REDU

Ime*
Prezime*
Adresa*
Grad*
Poštanski broj*
Broj telefona*
eMail*
Datum rođenja*
*Gore navedeni podaci se obrađuju i koriste u svrhu izdavanja EYCA kartice, a sve u skladu sa Politikom zaštite podataka ličnosti NVO "Centar za omladinsku edukaciju". Politika zaštite podataka ličnosti

Uz to, ovom prijavom kao korisnik EYCA kartice, daješ saglasnost da NVO "Centar za omladinsku edukaciju" koristi navedene lične podatke i kako bi te informisao o novostima i promotivnim akcijama EYCA kartice, kao i u svrhu uspostavljanja i održavanja komunikacije sa tobom, u cilju unaprijeđenja usluge koju nudimo.

Važno: Ako si maloljetan/a, neophodno je da nam dostaviš potpisanu saglasnost roditelja za prikupljanje i obradu tvojih ličnih podataka, i to u roku od 5 radnih dana, poštom ili lično na adresu: Trg Nikole Kovačevića br. 13, 81 000 Podgorica.
SHARE:
11.07.2019.
Radionica: Podjela uloga u timu, Strateško planiranje

U organizaciji NVO "Centar za omladinsku edukaciju", održana je obuka, koju je vodila sertifikovana trenerica, Ajša Hadžibegović.

Cilj je bio da se kroz zajednički rad planiraju aktivnosti u budućnosti na umrežavanju omladinskih organizacija i još boljem anticipiranju potreba mladih. Stavljajući fokus na Evropsku omladinsku karticu (EYCA) i načine na koje ćemo još bolje prepoznati potrebe mladih, slobodno se može reći da su sastanak i sama obuka doprinjeli generasinju novih ideja.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Unije srednjoškolaca Crne Gore, Studentskog parlamenta UCG, Unije mladih preduzetnika Crne Gore i Saveza izviđača Crne Gore.

Trening se organizuje u okviru programa “De Facto Razvoj”: Podrška rastu manjih OGD, koji realizuje Fond za aktivno građanstvo (FAKT), uz podršku Evropske unije, kroz IPA program za razvoj civilnog društva (Civil Facillity Montenegro Programme 2016), kao i kofinansiranje Ministarstva javne uprave.