U REDU

Ime*
Prezime*
Adresa*
Grad*
Poštanski broj*
Broj telefona*
eMail*
Datum rođenja*
*Gore navedeni podaci se koriste u svrhu izdavanja EYCA kartice.
Uz to, ovom prijavom je korisnik svojevoljno dao pravo NVO "Centar za omladinsku edukaciju" da koristi lične podatke u svrhu informisanja korisnika o novostima i promotivnim akcijama EYCA kartice, kao i komunikaciju sa korisnicima u cilju unaprijeđenja usluge.
SHARE:
11.07.2019.
Radionica: Podjela uloga u timu, Strateško planiranje

U organizaciji NVO "Centar za omladinsku edukaciju", održana je obuka, koju je vodila sertifikovana trenerica, Ajša Hadžibegović.

Cilj je bio da se kroz zajednički rad planiraju aktivnosti u budućnosti na umrežavanju omladinskih organizacija i još boljem anticipiranju potreba mladih. Stavljajući fokus na Evropsku omladinsku karticu (EYCA) i načine na koje ćemo još bolje prepoznati potrebe mladih, slobodno se može reći da su sastanak i sama obuka doprinjeli generasinju novih ideja.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Unije srednjoškolaca Crne Gore, Studentskog parlamenta UCG, Unije mladih preduzetnika Crne Gore i Saveza izviđača Crne Gore.

Trening se organizuje u okviru programa “De Facto Razvoj”: Podrška rastu manjih OGD, koji realizuje Fond za aktivno građanstvo (FAKT), uz podršku Evropske unije, kroz IPA program za razvoj civilnog društva (Civil Facillity Montenegro Programme 2016), kao i kofinansiranje Ministarstva javne uprave.