U REDU

Ime*
Prezime*
Adresa*
Grad*
Poštanski broj*
Broj telefona*
eMail*
Datum rođenja*
*Gore navedeni podaci se obrađuju i koriste u svrhu izdavanja EYCA kartice, a sve u skladu sa Politikom zaštite podataka ličnosti NVO "Centar za omladinsku edukaciju". Politika zaštite podataka ličnosti

Uz to, ovom prijavom kao korisnik EYCA kartice, daješ saglasnost da NVO "Centar za omladinsku edukaciju" koristi navedene lične podatke i kako bi te informisao o novostima i promotivnim akcijama EYCA kartice, kao i u svrhu uspostavljanja i održavanja komunikacije sa tobom, u cilju unaprijeđenja usluge koju nudimo.

Važno: Ako si maloljetan/a, neophodno je da nam dostaviš potpisanu saglasnost roditelja za prikupljanje i obradu tvojih ličnih podataka, i to u roku od 5 radnih dana, poštom ili lično na adresu: Trg Nikole Kovačevića br. 13, 81 000 Podgorica.
SHARE:
25.04.2019.
Prijavi se za Akcioni dan!

Projekat „Akcioni dan“ već od 1968. godine sprovodi se u zemljama Zapadne i Sjeverne Evrope, a poznat je pod imenom „Action Day“, odnosno „Social Day“. Projekat, koji realizuje Unija srednjoškolaca Crne Gore podrazumijeva da tokom jednog dana učenici/e širom zemlje dobiju priliku da određeni vremenski period budu zaposleni/e kod poslodavca kog sami/e odaberu, ili kog im obezbijedi organizator projekta, bez obaveze da tokom ta 24h pohađaju nastavu u školi.

Za svoj posao, učenici dobiju dnevnicu od 10,00 eura, a sve prikupljene uključuju se u poseban fond pomoću koga se kasnije raspisuje konkurs koji za svoj cilj ima odabir, finansiranje, pružanje podrške i monitoringa jednog ili više projekata (u zavisnosti od iznosa prikupljenih sredstava) u matičnoj ili stranoj zemlji (u Crnoj Gori isljučivo na njenoj teritoriji). Projekti koji imaju mogućnost da konkurišu za finansijska sredstva moraju imati za cilj poboljšanje pozicije mladih kroz razvijanje njihovih kapaciteta i znanja.

Pozivamo sve srednjoškolce da se prijave klikom na link.