U REDU

Ime*
Prezime*
Adresa*
Grad*
Poštanski broj*
Broj telefona*
eMail*
Datum rođenja*
*Gore navedeni podaci se obrađuju i koriste u svrhu izdavanja EYCA kartice, a sve u skladu sa Politikom zaštite podataka ličnosti NVO "Centar za omladinsku edukaciju". Politika zaštite podataka ličnosti

Uz to, ovom prijavom kao korisnik EYCA kartice, daješ saglasnost da NVO "Centar za omladinsku edukaciju" koristi navedene lične podatke i kako bi te informisao o novostima i promotivnim akcijama EYCA kartice, kao i u svrhu uspostavljanja i održavanja komunikacije sa tobom, u cilju unaprijeđenja usluge koju nudimo.

Važno: Ako si maloljetan/a, neophodno je da nam dostaviš potpisanu saglasnost roditelja za prikupljanje i obradu tvojih ličnih podataka, i to u roku od 5 radnih dana, poštom ili lično na adresu: Trg Nikole Kovačevića br. 13, 81 000 Podgorica.
SHARE:
22.02.2019.
Sastanak direktora EYCA-e i RYCO-a

Direktor Evropske omladinske asocijacije (EYCA) gospodin Manel Sanchez, se u toku nedelje sastao sa generalnim sekretarom Regional Youth Cooperation Office - RYCO, gospodinom Đurom Blanušom, sa kojim je razgovarao o mogućim načinima saradnje između organizacija kako bi se stvorile nove mogućnosti za jačanje mobilnosti mladih u zemljama Zapadnog Balkana.

Gospodin Sanchez je istakao ključne aktivnosti rada EYCA-e, ali i mogućnosti koje kartica nudi mladima širom Evrope. On je takođe obavijestio generalnog sekretara RYCO-a o planovima EYCA za razvoj projekata i mogućnosti za zapošljavanje mladih, ukazujući na saradnju sa Savjetom Evrope, Evropskom komisijom i Parlamentom, kao i nizom zainteresovanih stejkholdera na nacionalnom i evropskom nivou.

Gospodin Blanuša je upoznao svog kolegu sa radom RYCO-a i naglasio da organizacija fokus svog rada stavlja na jačanje mobilnosti mladih na zapadnom Balkanu. On je naglasio da je ova Evropska omladinska kartica vrijedan alat za mobilnost i informisanje mladih u regionu. Generalni sekretar RYCO-a je dodao da postoji potreba za takvim alatima u regionu i naveo da je RYCO zainteresovan za saradnju sa EYCA, sa ciljem da se stvori regionalno prepoznatljiva kartica/aplikacija.